Arbejdsmiljø

Jeg konfronterer dem, der skaber dårligt arbejdsmiljø.

Det betyder, at jeg som overlæge:

• gør opmærksom på kodeks for godt arbejdsmiljø 
• går i dialog, hvis jeg møder kolleger, der ikke opfører sig ordentligt 
• giver input til min leder for at skabe et godt arbejdsmiljø

Tegning: Lars Andersen