Arbejdsmedicinske klinikker for ansatte i region

Få hjælp på de arbejdsmedicinske klinikker

Du kan henvende dig til en klinik, hvis du har en mistanke om, at du har en arbejdsbetinget lidelse. Du kan også blive henvist af egen læge, fagforening, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation. 

Det er gratis at blive udredt på en arbejdsmedicinsk klinik.

Hvad gør en arbejdsmedicinsk klinik ?

De arbejdsmedicinske klinikker er specialiserede afdelinger på sygehusene, som undersøger, om arbejdsmiljøet er årsag til sygdomme. 

Udover at undersøge om en persons sygdom skyldes arbejdsmiljøet, kan klinikkerne bl.a. forsøge at gøre arbejdsmiljøet bedre gennem møder med Arbejdstilsynet, ved at rådgive om fremtidige erhvervsmuligheder og ved at informere arbejdspladsen om forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer.

De arbejdsmedicinske klinikker forsker også i arbejdsmiljø. 

Find klinikkernes hjemmesider her


Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Bispebjerg

Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital

Arbejdsmedicinsk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg

Arbejdsmedicinsk Klinik, Nykøbing F Sygehus 

Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning

Arbejdsmedicinsk afdeling, Holbæk Sygehus

Arbejdsmedicinsk Klinik, Slagelse Sygehus

Arbejdsmedicinsk Klinik, Aalborg Sygehus

Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital