Spørgsmål

Arbejdsmedicinske klinikker

Du kan henvende dig til en klinik, hvis du har en mistanke om, at du har en arbejdsbetinget lidelse.

De arbejdsmedicinske klinikker er specialiserede afdelinger på sygehusene, som undersøger, om arbejdsmiljøet er årsag til sygdomme. Klinkkerne kan også forsøge at bedre arbejdsmiljøet gennem bl.a møder med Arbejdstilsynet.

Læs mere her og find en arbejdsmedicinsk klinik