Arbejdsgiverrådgivning

Når man etablerer sig i en praksis og har klinikpersonale ansat bliver man arbejdsgiver for et personale. Arbejdsgiverrollen er derfor en del af livet som praktiserende speciallæge.

Det kan være givtigt tidligt at overveje hvordan man ønsker at udfylde lederrollen, fx hvordan arbejdsopgaver skal defineres og fordeles, hvordan udviklingssamtaler med personalet afholdes og hvilke mål der er med kompetenceudvikling af personalet i klinikken.

Til besvarelse af korte konkrete spørgsmål er der mulighed for at blive visiteret til en privat advokat gennem FAPS. Kontakt FAPS sekretariat på telefon nr. 35448408

Hvis du ønsker mere omfattende bistand vedr. personalespørgsmål, anbefaler FAPS at du melder dig ind i PLA (Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening). Der kan du få udstrakt hjælp til et meget rimeligt honorar.