Arbejdsformidlingen, helbredsoplysninger til

Indeks 
arbejdsformidlingen, attest til
Attestform 
Fri
Opdateret 
01.04.2015
Forklaring 

Der findes to situationer, hvor der er eksempel på, at Arbejdsformidlingen har ønsket lægelig dokumentation:

Ved Lov om personlig assistance til handicappede personer. Det drejer sig typisk om handicappede personer, der ønsker tilskud til ansættelse af personlig assistance.

Arbejdsmarkedsstyrelsen finder ikke, at der er hjemmel til uden ansøgerens samtykke at indhente lægelige oplysninger.

I lovgrundlaget og bekendtgørelsen findes der ikke noget, som pålægger lægen at udfærdige lægeerklæring i disse forhold. Attestudvalget anbefaler derfor sine medlemmer ikke at udstede sådanne. Arbejdsformidligen må herefter behandle sagen på baggrund af de foreliggende oplysninger.

Hvis der undtagelsesvis udfærdiges lægeerklæring, skal der foreligge samtykke fra patienten.

Arbejdsløse, som ikke mener at kunne klare et tilbudt job:

Send ikke lægelige oplysninger til Arbejdsformidlingen.
Patienterne skal henvises til A-kassen eller kommunen (hvis de ikke er medlem af en A-kasse), som så må rekvirere aftalte attester fra lægen.