Brug for et fagligt stærkt tilsyn til at sikre patientsikkerhed og lægers retssikkerhed

Efter lang tids vedvarende pres fra Lægeforeningen, #detkuhaværetmig-debatten og senest en underskriftsindsamling fra over 9.000 læger har sundhedsministeren nu lyttet. Hun har den 31. januar 2018 fremlagt en række forslag, der skal ændre de regler og det tilsyn, som læger og andre sundhedsprofessionelle er underlagt.

Ministerens initiativer og Lægeforeningens kommentarer:

1. Ankenævn for tilsynsafgørelser

Det undersøges, om der kan oprettes et nyt ankenævn, hvor læger, sygeplejersker og andre sundhedspersoner kan klage over afgørelser på tilsynsområdet, der er særligt indgribende for den enkelte.

Kommentar: Forslaget vedrører primært de heldigvis få sager, hvor sundhedspersoner oplever, at virksomhedsområdet indskrænkes eller autorisationen fratages midlertidigt, og hvor man derfor er i stor fare for at miste sit forsørgelsesgrundlag. I dag er der ikke mulighed for at efterprøve styrelsens afgørelser, og der kan gå op til 2 år, inden styrelsen afgør om sagen indbringes for domstolene. Dertil kommer sagsbehandlingstiden ved domstolene. Sammenlagt kan der gå 3-4 år, førend sagen finder en endelig afgørelse. Det er alt for lang tid, og Lægeforeningen har derfor krævet en hurtig ankemulighed. Da forslaget forudsætter lovgivning, vil den nye ankemulighed nok tidligst være på plads indenfor et lille års tid. 

2. Uvildig vurdering af politianmeldelser

Der iværksættes en ekstern gennemgang af Styrelsen for Patientsikkerheds politianmeldelser foretaget i 2017 med henblik på en vurdering af, om praksis eller lovgivning (herunder autorisationslovens § 75) bør ændres.

Kommentar: Der er sket en pludselig stigning i politianmeldelser af sundhedspersoner. Styrelsen har opgjort at 12 læger er anmeldt for grov forsømmelighed i 2017 sammenlignet med bare 2 året før. 21 læger er anmeldt for andre forsømmeligheder. Lægeforeningen ønsker en undersøgelse af, om der har været et korrekt grundlag i alle sager. Der skal også ses på, om lovgivningen er hensigtsmæssig. Her er det Lægeforeningens overbevisning, at der bør ske lovændringer, såfremt Højesteret stadfæster dommen i Svendborgsagen.

3. Styrket kommunikation og læring ved nedsættelse af et rådgivende udvalg for tilsyn

Det undersøges, om der kan oprettes et rådgivende udvalg bestående af relevante faglige organisationer, som skal drøfte afgjorte tilsynssanktioner og indgivne politianmeldelser med henblik på at skabe fremadrettet læring deraf.

Kommentar: Lægeforeningen kan bakke op om forslaget.

4. Styrket fokus på læring i resultatkontrakt

Styrelsen for Patientsikkerhed skal fremadrettet have øget fokus på læring. Derfor styrkes læringselementet i Sundheds- og Ældreministeriets resultatkontrakt med Styrelsen for Patientsikkerhed for 2018 fra 10 pct. til 25 pct.

Kommentar: Styrelsen fokuserer for meget på straf og kontrol og for lidt på at uddrage læring af sagerne, så vi kan forebygge den næste fejl. Derfor har Lægeforeningen foreslået, som det nu sker, at man flytter flere ressourcer til læringsopgaver. Er det så nok? Det holder vi øje med.

5. Øget udbytte af læring af UTH’er og tilsyn

Der iværksættes en række konkrete initiativer til at styrke læringen af de utilsigtede hændelser (UTH’er), som indberettes i sundhedsvæsenet, og af Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med sundhedspersoner og behandlingssteder.

Kommentar: Punktet skal ses i sammenhæng med punkt 4. Lægeforeningen har tidligere fremsendt 8 anbefalinger sammen med Dansk Selskab for Patientsikkerhed til forbedringer på området, og vi bakker derfor også op forslaget, som det fremgår her.

6. Fortsat fokus på organisatorisk ansvar for fejl

Styrelsen for Patientsikkerhed skal i sit tilsynsarbejde have fortsat fokus på, at fejl i patientbehandlingen kan skyldes organisatoriske forhold som manglende ressourcer, it-problemer eller dårlig ledelse.

Kommentar: Det er vigtigt at sætte fokus på, at fejl langtfra altid hverken kan eller skal placeres hos en enkelt sundhedsperson. Derfor har styrelsen mulighed for at igangsætte såkaldte organisatoriske tilsyn, hvilket desværre bruges for sjældent. Lægeforeningen har påpeget dette over for ministeren, og vi vil nu holde skarpt øje med, om der sker den nødvendige praksisændring i styrelsens arbejde.

7. Fremrykket evaluering

Der iværksættes en fremrykket evaluering af de nye tilsynssanktioner, som blev indført ved lov (patientsikkerhedspakken) i sommeren 2016.

Kommentar: Strammerpakken fra 2016 med et meget bredt flertal i Folketinget bag sig, gav Styrelsen for Patientsikkerhed flere redskaber til at skride tidligere ind med bl.a. midlertidig autorisationsfratagelse og arbejdsforbud. Lægeforeningen ønsker et effektivt tilsyn, men grundlaget for tilsynets arbejde er nu så meget ude af balance, at der er behov for tiltag, som kan genoprette retssikkerheden for sundhedspersoner. Derfor har vi krævet den lovbestemte evaluering fremrykket, hvilket sker nu. Desværre lægger ministeren ikke op til at medtage det risikobaserede tilsyn i første omgang, da ministeren ikke mener, der endnu foreligger nok erfaringer. Forslaget indebærer derfor, at evalueringen først igangsættes i 2020.

8. Arbejdsgrupper om journalføring og instrukser

Der er taget initiativ til to arbejdsgrupper, som skal komme med forslag til en modernisering og afbureaukratisering af reglerne om journalføring og forslag til en egentlig regulering af udarbejdelse af instrukser til sikring af klar ansvarsfordeling og balance mellem det individuelle og organisatoriske niveau.

Kommentar: Lægeforeningen har lagt stor vægt på at få gennemgået reglerne om journalføring, så vi kan få ryddet den usikkerhed af vejen, som præger mange lægers dagligdag. Målet er klare og enkle regler, som tager afsæt i journalen som et arbejdsredskab. Der skal også kikkes på reglerne for instrukser, herunder hvordan man sikrer, der altid er klarhed over hvem der har ansvaret for hvad – fx i sammenhæng med for- og bagvagt. Lægeforeningen er bedt om at udpege medlemmer til begge arbejdsgrupper.

Lægeforeningen i medierne

 • Opslag på Facebook, den 21. april 2018:

Resolution

Link til resolutionsteksten her: Resolution: Vi vil have et sundhedsvæsen med patientsikkerhed og retssikkerhed

 • Opslag på Facebook, den 28. marts 2018:

Andreas Rudkjøbing om Højesteretsdommen i video

Se filmen på Lægeforeningens Facebookside.

 • Opslag på Facebook, den 28. marts 2018:

Frifindelse ved Højesteret

Andreas Rudkjøbing i TV2 News

 • Opslag på Facebook, den 28. marts 2018:

leder i UFL

ARK procedure i Svendborgsagen

Læs artiklen i Fyens Amts Avis, den 21. marts 2018: Svendborg-sagen for retten: Lægeforeningen er klar til at kræve lovændringer

 • Opslag på Facebook, den 21. marts 2018:

Artikel om Svendborgsag

Læs artiklen på b.dk fra den 21. marts 2018: Lægesag om sukkersyg mands død skal afgøres i Højesteret

 • Opslag på Facebook, den 21. marts 2018:

ARK ved Hoejesteret

 • Opslag på Facebook, den 21. marts 2018:

ARtikel i Dagens Medicin

Læs artiklen i Dagens Medicin fra den 20. marts 2018 her: Svendborg-sagen for Højesteret onsdag: Rudkjøbing forventer frifindelse

 • Opslag på Facebook, den 19. marts 2018:

Video foran Hoejesteret

Se filmen på Lægeforeningens Facebookside.

 • Opslag på Facebook, den 14. marts 2018:

ARK om fbgruppe

Se videoen på Lægeforeningens Facebookside.

Link til Facebook-gruppen

Link til debatten på læger.dk

 • Opslag på Facebook, den 6. marts 2018:

Facebookopslag 6. marts 2018

Link til artiklen på b.dk: Rekordmange sundhedsansatte granskes for at være til fare for patienter: »Meget voldsom og uhyggelig udvikling«

 • Opslag på Facebook, den 23. februar 2018:

Facebookopslag 23. marts 2018

Link til artiklen på dagensmedicin.dk: De næste reformer skal frigøre mere tid til faglighed

 • Opslag på Facebook, den 22. februar 2018:

Dupont ETR 22-02-2018

(Link fører til nærværende side)

 • Opslag på Facebook, den 21. februar 2018:

FB Michael Dupont 21-02-18

Facebook Andreas Rudkjøbing 20-02-2018

Link til artikel på www.ugeskriftet.dk: Lægeforeningen: Det risikobaserede tilsyn fungerer ikke

 • Opslag på Facebook, den 16. februar 2018:

Facebook link til UFL 16. februar 2018

Facebook 16. februar 2018

Link til udsendelsen: DR2 Dagen, den 16. februar 2018

 • Opslag på Facebook, 13. februar 2018:

Facebook 13. februar 2018

Facebook 08-02-2018

Facebook 7. februar 2018

Facebookopslag 07-02-18

FB opslag 06-02-18

Sammenklip af video fra 31.01-18

Se filmen på Lægeforeningens Facebookside.

 • Opslag på Facebook, 31. januar 2018:

ARK til møde i SUM 31-01-18

Andreas Rudkjøbing til pressemøde i SUM

Se hele det filmede pressemøde på Lægeforeningens Facebookside

 • Andreas Rudkjøbing interviewes i Go' Morgen Danmark på TV2, 31. januar 2018:

Andreas Rudkjøbing i Go' Morgen Danmark TV2

Michael Dupont på Facebook

Link til artiklen i Dagens Medicin: Michael Dupont: Det er mange års opsparet vrede over mistillidsdagsordenen

 • Opslag på Facebook, 23. januar 2018:

ARK på FB 230-01.18

Pressemøde 22. januar 2018

ARK i news

Andreas Rudkjøbing i News 17-01-18

 • Opslag på Facebook, 15. januar 2018:

ARK på FB II 12. januar 2018

 • Opslag på Facebook, 11. januar 2018:

ARK på FB 11-01-18

ARK klumme i Berlingske på FB 15-12-18

Link til artikel: Advarsel: Offentlig gabestok og mistillid kan være til skade for patienter

 • Opslag på Facebook, 13. december 2017:

ARK i Deadline 12-12-17

 • Opslag på Facebook, 12. december 2017:

Nyhed på FAcebook 12-12-17

Link til artiklen: Sundhedsministeren iværksætter omkalfatring af journaliseringsreglerne

 • Opslag på Facebook, 1. december 2017:

Demonstration #detkuhaværetmig

#detkuhaværetmig møde med ARK og ETN

Andreas Rudkjøbing i tv2 news 10. oktober 2017

Se mere på Lægeforeningens Facebookside

Se mere på Lægeforeningens Twitterprofil

Følg løbende med i nyheder fra Lægeforeningen