Ansvarsfordeling i videreuddannelsen

Det er i alles interesser at sikre så gode uddannelsesforhold som overhovedet muligt på både hospitalsafdelinger og i praksissektoren. Lægeforeningen, FAS, Yngre Læger og PLO har lavet en fælles vejledende beskrivelse af ansvarsfordelingen i videreuddannelsen.

Læs i vejledningen om ansvarsfordeling og arbejdsopgaver for:

  • den uddannelsessøgende læge
  • afdelingsledelsen
  • den uddannelsesansvarlige overlæge
  • den kliniske vejleder
  • tutorlægen
  • den almenmedicinske uddannelseskoordinator

Læs i vejledningen om eksempler på arbejdsopgaver for:

  • den UddannelsesKoordinerende (UKYL) /UddannelsesAssisterende (UAYL) Yngre Læge
  • den Yngre Almen Medicinske Uddannelseskoordinator