Ansvar ved henvisninger og opfølgning på prøvesvar

Du har som læge et ansvar, både når du henviser en patient til videre behandling, og når du står for den behandling, som patienten er henvist til. Ansvaret består i de fleste tilfælde i at sørge for, at der følger relevant information med patienten rundt i sundhedsvæsenet. I forbindelse med parakliniske undersøgelser skal der typisk foreligge instrukser for håndteringen.