Ansvar ved henvisning fra almen praksis/speciallægepraksis til hospital

Når du enten som praktiserende læge eller praktiserende speciallæge henviser en patient til undersøgelse/behandling på et hospital, skal patienten give informeret samtykke til det. Du skal som patientens læge også orientere patienten om, hvordan og hvornår patienten bliver indkaldt.

Før behandling/undersøgelse

Hospitalsafdelingens ansvar før behandlingen

Hospitalsafdelingen har ansvaret for at indkalde patienten. Kan afdelingen ikke gennemføre undersøgelsen af patienten, skal afdelingen hurtigst muligt give besked om dette til den læge, der har henvist patienten. Foreslår afdelingen, at patienten skal henvises til behandling et andet sted, men ikke selv viderehenviser patienten, bør afdelingen kontakte den læge, der har henvist patienten, telefonisk eller skriftligt. Det bør ske for at undgå unødig forsinkelse af den videre behandling og for at sikre, at der bliver aftalt, hvem der informerer patienten og laver en ny henvisning.

Patientens eget ansvar før behandlingen

Patienten har selv ansvar for at følge op på, om indkaldelsen kommer inden for den oplyste frist. Hvis det ikke sker, er det også patientens ansvar at kontakte den læge, der har lavet henvisningen.

Efter behandling/undersøgelse

Hospitalsafdelingens ansvar efter behandlingen

Hospitalsafdelingen har ansvar for at sende en epikrise til patientens egen læge og til praktiserende speciallæge, hvis det er speciallægen, der har henvist patienten.Hvis man i epikrisen foreslår nærmere kontrol, behandling eller udredning af patienten, skal det t fremgå tydeligt af epikrisen, at der er foretaget undersøgelser, som egen læge skal følge op på. Afdelingen kan overlade til egen læge at bestille yderligere undersøgelser. Hospitalsafdelingen har også ansvar for at informere patienten om baggrunden for, at man anbefaler kontrol, behandling eller udredning hos egen læge eller hos praktiserende speciallæge. Afdelingen har også ansvar for at opfordre patienten til at lave en aftale med egen læge om den videre behandling.

Hvis patientens  egen læge fremover skal stå for behandling og kontrol, og det er af afgørende betydning for patientens videre behandlingsforløb, at kontrollen følger en tidsplan, bør hospitalsafdelingen kontakte patientens egen læge telefonisk eller skriftligt og sikre sig, at lægen har mulighed for at overtage kontrollen og ikke har fravær for eksempel på grund af ferie.

Patientens eget ansvar efter behandling/undersøgelse

Patienten har selv ansvaret for at lave en aftale med egen læge om den videre behandling.