Ansvar ved henvisning fra almen praksis til praktiserende speciallæge

Når en praktiserende læge henviser en patient til undersøgelse/behandling hos en praktiserende speciallæge, sker det normalt ved, at patienten selv laver en aftale med speciallægen. I særlige tilfælde indkalder speciallægen patienten.

Før behandling/undersøgelse

Den henvisende læges ansvar før behandlingen

Som praktiserende læge har du ansvar for, at patienten er orienteret om, hvilken procedure, der gælder.

Patientens eget ansvar før behandlingen

Patienten har selv ansvar for at kontakte speciallægen. I de særlige tilfælde, hvor patienten ikke har kontaktet en speciallæge inden for en bestemt tidsramme, er det også patienten, der har ansvaret for at kontakte sin praktiserende læge igen. Patienten har desuden selv ansvar for at møde frem hos speciallægen og at overholde anbefalede tidsplaner osv.

Efter behandling/undersøgelse

Den behandlende speciallæges ansvar efter behandlingen

Som behandlende speciallæge har du ansvar for at orientere patientens egen læge om resultatet under hensyntagen til de regler, der gælder for samtykke. Er der efter din vurdering som speciallæge behov for supplerende undersøgelse/behandling hos patientens egen læge eller på et hospital, skal det fremgå af din tilbagemelding til patientens egen læge. Du skal som speciallæge også sikre, at patienten bliver informeret om det og opfordre patienten til at kontakte sin egen læge, så behandlingen kan blive sat i værk.

Patientens eget ansvar efter behandlingen

Patienten har selv ansvar for at henvende sig til sin egen læge for at få iværksat den behandling, som speciallægen har foreslået.