Ansatte speciallæger i almen praksis, ansat i henhold til overenskomstens § 16, stk. 7

Ifølge Sundhedsloven og overenskomst om almen praksis § 16, stk. 7, er der indført en mulighed for, at en læge kan erhverve ledige lægekapaciteter af regionen og dermed eje op til seks kapaciteter på seks praksisadresser. Lægen, som selv virker efter overenskomsten i et ydernummer, kan uden at indhente godkendelse i samarbejdsudvalget ansætte speciallæger i almen medicin i de øvrige erhvervede ydernumre.

PLO har til brug for ansættelsen udarbejdet en standardkontrakt, som kan anvendes ved ansættelsen af læger i disse ydernumre. Ansættelsen er ikke dækket af nogen lønoverenskomst. Det er således op til individuel aftale mellem arbejdsgiver og den ansatte, hvad lønnen skal udgøre.  

Den praktiserende læge kan som arbejdsgiver kontakte PLA på telefon 3544 8400 med henblik på vejledning i at udfylde  Ansættelseskontrakt og vejledning § 16, stk. 7

Den ansatte læge kan kontakte sin delforening (PLO eller YL) med henblik på rådgivning i forbindelse med ansættelseskontraktens indgåelse.

Procedure i forbindelse med ansættelse af en speciallæge i almen medicin

Praksis erhverver ledige lægekapaciteter fra regionen, og der indgås ansættelsesaftale med en speciallæge i almen medicin.

Følgende dokumenter fremsendes til PLO, Kristianiagade 12, 2100 København Ø eller pr. e-mail på plo@dadl.dk

  1. Skema vedr. ansat speciallæge, § 16, stk. 7
  2. Ansættelseskontrakt og vejledning, § 16, stk. 7
  3. Udskrift fra autorisationsregisteret, hvoraf fremgår at den ansatte læge har speciale i almen medicin.
  4. Dokumentation på erhvervelse af ydernummer fra regionen.

Øvrige dokumenter

Ophørsmeddelelse vedr. ansatte speciallæger

Læs § 16, stk. 7 her