Ansatte i sekretariatet

Albert Janik

Rådgivning, Forhandling og Ansættelsesret
Barsel
Ferie
Overenskomst
Ph.d.

Direkte: +45 35448447

Mobil:

 

 

Ania Graasbøl-Schmidt

Sekretær, Administrativ service
Bestyrelsesmøder
Repræsentantskabsmøder
Møder med Yngre Lægerådsformændene
Gruppen af Yngste Læger(GYL)
Uddannelsesudvalget

Direkte: +45 35448438

Mobil:

 

 

Aske Hønborg

Student, Uddannelse, Karriere og kompetenceudvikling

Direkte: +45 35448417

Mobil:

 

 

Bo Rahbek

Afdelingschef Uddannelse, Karriere og Kompetenceudvikling og Administrativ service
Arbejdsområder:
Generel uddannelsespolitik, herunder specielt varetagelse af Yngre Lægers interesser i den lægelige videreuddannelse.
Det lægelige arbejdsmarked - rekruttering og fastholdelse af læger
Ledelse i sundhedsvæsenet
Administration og udvikling af Yngre Lægers kursusudbud og arrangementer
Betjening af bestyrelse og politiske udvalg på ovennævnte områder

Direkte: +45 35448440

Mobil: +45 24888445

 

 

Claus Bo Kanstrup

Sekretær, Administrativ service
Arbejdsområder:
Vedligeholdelse af medlemsdata og MInside
IT: indkøb af hardware og software

Direkte: +45 35448410

Mobil: +45 51203695

 

 

Gitte Colding

Teamleder for HR og Regnskab
Regnskab
Budget
Mødegodtgørelser
Ansøgning om midler til lokale aktiviteter

Direkte: +45 35448485

Mobil:

 

 

Hans Mathiasen

Chefkonsulent, Uddannelse, Karriere og Kompetenceudvikling
Forsknings- og uddannelsespolitiske forhold
Lægeprognose og dimensionering
Uddannelsesudvalget

Direkte: +45 35448445

Mobil: +45 24888429

 

 

Henrik Winther

Pressechef, Politik, Strategi og Kommunikation

Direkte: +45 35448480

Mobil: +45 53640964

 

 

Janne Vinderslev

Afdelingschef, Politik, Strategi og Kommunikation
Ansvarlig for Yngre Lægers politiske interessevaretagelse og samlede kommunikation.
Betjening af Yngre Lægers formand, bestyrelse og medlemsstrategisk udvalg.
Udvikling af Yngre Lægers politiske visioner og indsatsområder.

Direkte: +45 35448439

Mobil: +45 22358289

 

 

Joan Tønning

Sekretær, Administrativ service
Kursuskoordinator
TR-kurser
Kick Off kurser
Sekretær for forhandlingsdelegationen

Direkte: +45 35448350

Mobil: +45 22880559

 

 

Jonas Kjeldmand Jensen

Student, Politik, strategi og Kommunikation

Direkte:

Mobil:

 

 

Kirsten Falck

Teamleder Administrativ service
Kursuskoordinator
Repræsentantskabsmøder

Direkte: +45 35448231

Mobil: +45 25309275

 

 

Klaus Groth-Andersen

Chefkonsulent, Rådgivning, Forhandling og Ansættelsesret
Overenskomst- og aftaleområdet
Overenskomstudvalget
Region Hovedstaden
Kommunerne
Kræftens Bekæmpelse

Direkte: +45 35448483

Mobil: +45 20611677

 

 

Klaus Matthiesen

Afdelingschef, Rådgivning, Forhandling og Ansættelsesret
Overenskomst- og aftaleområdet
Forhandlingsdelegationen

Direkte: +45 35448499

Mobil: +45 40448826

 

 

Kristina Hjort Madsen

Chefkonsulent, Rådgivning, Forhandling og Ansættelsesret
Ansættelsesret
Medlemsservice
Region Hovedstaden
Arbejdsskader
Almen Praksisudvalget
GYL (Gruppen af Yngste Læger)

Direkte: +45 35448493

Mobil: +45 20881816

 

 

Lars Mathiesen

Direktør

Direkte: +45 35448431

Mobil: +45 40932575

 

 

Lene Esbensen

Chefkonsulent, Rådgivning, Forhandling og Ansættelsesret
Overenskomst- og aftaleområdet
AC-udvalget
Forhandlingsdelegationen
Psykiatrien i Region Hovedstaden
Region Sjælland

Direkte:

Mobil:

 

 

Maria Elisabeth Pedersen

Advokat, Rådgivning, Forhandling og Ansættelsesret

Direkte: +45 35448430

Mobil: +45 30185175

 

 

Mathias Lisby

Chefkonsulent, Uddannelse, Karriere og Kompetenceudvikling
Arbejdsområder:
Afholder møderækker om stresshåndtering og det travle lægeliv. Sparring og rådgivning med medlemmer om tilbagevenden til arbejde efter stress sygemelding
Oplæg og workshops inden for områderne, stress, trivsel og kollegialitet defusing og supervision
Varetager interne projekter og undersøgelser

Direkte: +45 35448446

Mobil: +45 51200740

 

 

Mette Kriegel Skovrup

Chefkonsulent, Rådgivning, Forhandling og Ansættelsesret

Direkte: +45 35448488

Mobil: +45 31950895

 

 

Mette Krøigaard

Chefkonsulent, Uddannelse, Karriere og Kompetenceudvikling
Stress og robusthed
Trivsel og kollegialitet
Konflikthåndtering
Ledelse
Vejledning og supervision

Direkte:

Mobil: +45 22543071

 

 

Nynne Lykke Christensen

Chefkonsulent, Uddannelse, Karriere og Kompetenceudvikling
Arbejdsområder
Oplæg og workshops inden for områderne læringsmiljø, trivsel samt karriere og kompetenceudvikling.
Varetager derudover opgaver om læring og videreuddannelsesområdet, herunder UKYL.

Direkte: +45 35448478

Mobil: +45 30122478

 

 

Peter Hebsgaard

Student, Uddannelse, Karriere og kompetenceudvikling

Direkte: +45 35448417

Mobil:

 

 

Pia Eriksen Ahlers

Chefkonsulent, Politik, Strategi og Kommunikation
Bestyrelsesmøder
Repræsentantskabsmøder

Direkte: +45 35448484

Mobil: +45 25101992

 

 

Rikke Palm

Advokat, Rådgivning, Forhandling og Ansættelsesret og Teamleder Team Ansættelsesret
Medlemsservice
Grønland og Færøerne
Medlemsstrategisk Udvalg
Region Midtjylland
Region Nordjylland

Direkte: +45 35448436

Mobil: +45 24888436

 

 

Rikke Schielder

Kommunikations konsulent, Politik, Strategi og Kommunikation

Direkte: +45 35448341

Mobil: +45 60387907

 

 

Sidse Nexmand Jacobsen

Kommunikationskonsulent, Politik, Strategi og Kommunikation
Kommunikation
Netværk og debat
Sociale medier

Direkte: +45 35448432

Mobil: +45 22331341

 

 

Sofie Borella Tausen

Student, Politik, Strategi og Kommunikation - er pt. på barsel

Direkte: +45 35448311

Mobil:

 

 

Sven-Erik Tensing

Advokat, Rådgivning, Forhandling og Ansættelsesret
Skatteforhold
Vedtægter
Almenpraksissager i Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark
Almen Praksisudvalget
Region Syddanmark på nær Vejle, Kolding og Middelfart sygehuse.

Direkte: +45 35448437

Mobil: +45 22970089

 

 

Thomas Kjær Jensen

Chefkonsulent, Uddannelse, Karriere og Kompetenceudvikling
Uddannelse og karriere
Kommunikationsundervisning og patientindragelse

Direkte: +45 35448389

Mobil: +45 22633217

 

 

Tina Frisk Kjettrup

Chefkonsulent, Rådgivning, Forhandling og Ansættelsesret
Overenskomst- og aftaleområdet
Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøudvalget

Direkte: +45 35448497

Mobil: +45 22520050

 

 

Tina Larsen

Sekretær, Administrativ service
Bestilling af rejser
Mødelokaler mv.

Direkte:

Mobil:

 

 

Vibeke Lind

Kommunikationsmedarbejder, Politik, Strategi og Kommunikation
Kommunikation
Læger.dk
Bibliotek

Direkte: +45 35448435

Mobil: