Ansatte i sekretariatet

Albert Janik

Rådgivning, Forhandling og Ansættelsesret
Barsel

Direkte: +45 35448447

Mobil:

 

 

Andreas Frimann Christiansen

Student, Politik, strategi og Kommunikation

Direkte:

Mobil:

 

 

Ania Graasbøl-Schmidt

Koordinator, Administration og Koordinering
Kurser og arrangementer
Udvalgsbetjening
Kontaktperson for bestyrelsen og Gruppen af Yngste Læger (GYL)

Direkte: +45 35448438

Mobil: +45 61279887

 

 

Anne Mejer

Pressechef, Politik, Strategi og Kommunikation

Direkte: +45 35448415

Mobil: +45 20144958

 

 

Aske Hønborg

Konsulent, Uddannelse, Karriere og kompetenceudvikling

Direkte: +45 35448311

Mobil:

 

 

Astrid Mathiesen Dam

Direkte:

Mobil:

 

 

Bo Rahbek

Afdelingschef Uddannelse, Karriere og Kompetenceudvikling og Administrativ service
Arbejdsområder:
Generel uddannelsespolitik, herunder specielt varetagelse af Yngre Lægers interesser i den lægelige videreuddannelse.
Det lægelige arbejdsmarked - rekruttering og fastholdelse af læger
Ledelse i sundhedsvæsenet
Administration og udvikling af Yngre Lægers kursusudbud og arrangementer
Betjening af bestyrelse og politiske udvalg på ovennævnte områder

Direkte: +45 35448440

Mobil: +45 24888445

 

 

Bodil Rasmussen

Konsulent
Løser opgaver for Yngre Læger i forhold til Region Hovedstaden

Direkte: +45 35441085

Mobil: +45 28344564

 

 

Britt Lindegaard

Konsulent - Løser opgaver for Yngre Læger i forhold til Region Syddanmark og Region Midtjylland

Direkte:

Mobil:

 

 

Camilla Louise Rasmussen

Sekretær
Løser opgaver for Yngre Læger i forhold til Region Nordjylland

Direkte: +45 35448184

Mobil: +45 21846366

 

 

Claus Bo Kanstrup

Koordinator, Administration og Koordinering
Vedligeholdelse af medlemsdata og Minside
IT: indkøb af hardware og software

Direkte: +45 35448410

Mobil: +45 51203695

 

 

Gitte Colding

Teamleder for HR og Regnskab
Regnskab
Budget
Mødegodtgørelser
Ansøgning om midler til lokale aktiviteter

Direkte: +45 35448485

Mobil:

 

 

Gitte Holmslykke

Direkte:

Mobil: +45 27644073

 

 

Hans Mathiasen

Chefkonsulent, Uddannelse, Karriere og Kompetenceudvikling
Forsknings- og uddannelsespolitiske forhold
Lægeprognose og dimensionering
Uddannelsesudvalget

Direkte: +45 35448445

Mobil: +45 24888429

 

 

Iben Frøkjær-Jensen

Sekretær, HR og Regnskab

Direkte: +45 35448480

Mobil:

 

 

Iben Sorgenfrey

Sekretær - Løser opgaver for Yngre Læger i forhold til Region Hovedstaden

Direkte: +45 35441086

Mobil: +45 27289207

 

 

Janne Vinderslev

Afdelingschef, Politik, Strategi og Kommunikation
Ansvarlig for Yngre Lægers politiske interessevaretagelse og samlede kommunikation.
Betjening af Yngre Lægers formand og bestyrelse.
Udvikling af Yngre Lægers politiske visioner og indsatsområder.

Direkte: +45 35448439

Mobil: +45 22358289

 

 

Joan Tønning

Koordinator, Administration og Koordinering
Kurser og arrangementer
Udvalgsbetjening
Kontaktperson i forhold til TR-kurser og Kick Off arrangementer
Kontaktperson i forhold til hotelaftaler

Direkte: +45 35448350

Mobil: +45 22880559

 

 

Jonas Kjeldmand Jensen

Student, Politik, strategi og Kommunikation

Direkte:

Mobil:

 

 

Kirsten Falck

Teamleder, Administration og Koordinering
Kurser og arrangementer
Udvalgsbetjening
Kontaktperson i forhold til repræsentantskabet og møder
Mødekoordinering i forhold til direktør og formand

Direkte: +45 35448231

Mobil: +45 25309275

 

 

Klaus Matthiesen

Afdelingschef, Rådgivning, Forhandling og Ansættelsesret
Overenskomst- og aftaleområdet
Forhandlingsdelegationen

Direkte: +45 35448499

Mobil: +45 40448826

 

 

Kristina Hjort Madsen

Chefkonsulent, Rådgivning, Forhandling og Ansættelsesret
Ansættelsesret, Arbejdsskadesager, Almen Praksisudvalget

Direkte: +45 35448493

Mobil: +45 20881816

 

 

Lars Mathiesen

Direktør

Direkte: +45 35448431

Mobil: +45 40932575

 

 

Lene Esbensen

Chefkonsulent, Rådgivning, Forhandling og Ansættelsesret
Region Sjælland
Region Nordjylland
Grønland og Færøerne
1813

Direkte: +45 35448434

Mobil: +45 24888434

 

 

Lene Grumløse

Administrativ medarbejder - Løser opgaver for Yngre Læger i forhold til Region Sjælland

Direkte: +45 57870761

Mobil:

 

 

Malene Sif Sørensen

Direkte: +45 35441087

Mobil:

 

 

Margit Skovsen

Sekretær - Løser opgaver for Yngre Læger i forhold til Region Syddanmark

Direkte: +45 35441183

Mobil: +45 20516992

 

 

Maria Elisabeth Pedersen

Advokat, Rådgivning, Forhandling og Ansættelsesret

Direkte: +45 35448430

Mobil: +45 30185175

 

 

Marie Tolver Nielsen

Direkte:

Mobil:

 

 

Mathias Lisby

Chefkonsulent, Uddannelse, Karriere og Kompetenceudvikling
Arbejdsområder:
Afholder møderækker om stresshåndtering og det travle lægeliv. Sparring og rådgivning med medlemmer om tilbagevenden til arbejde efter stress sygemelding
Oplæg og workshops inden for områderne, stress, trivsel og kollegialitet defusing og supervision
Varetager interne projekter og undersøgelser

Direkte: +45 35448446

Mobil: +45 51200740

 

 

Mette Kriegel Skovrup

Chefkonsulent, Rådgivning, Forhandling og Ansættelsesret
Staten
Kommunerne
Kræftens bekæmpelse

Direkte: +45 35448488

Mobil: +45 31950895

 

 

Mette Krøigaard

Erhvervspsykolog, Uddannelse, Karriere og Kompetenceudvikling
Arbejdsområder:
Gruppemøder om stress og håndtering af det travle lægeliv
Oplæg og workshops inden for områderne:
Psykisk arbejdsmiljø, trivsel, stress og ledelse
Kollegial supervision og defusing
Opgaver for politiske udvalg og sekretariat inden for ovennævnte områder

Direkte:

Mobil: +45 22543071

 

 

Nadia Amalie Hjortø

Student, Uddannelse, Karriere og kompetenceudvikling

Direkte: +45 35448417

Mobil:

 

 

Nynne Lykke Christensen

Chefkonsulent, Uddannelse, Karriere og Kompetenceudvikling
Arbejdsområder
Oplæg og workshops inden for områderne læringsmiljø, trivsel samt karriere og kompetenceudvikling.
Varetager derudover opgaver om læring og videreuddannelsesområdet, herunder UKYL.

Direkte: +45 35448478

Mobil: +45 30122478

 

 

Peter Hebsgaard

Student, Uddannelse, Karriere og kompetenceudvikling

Direkte: +45 35448417

Mobil:

 

 

Pia Eriksen Ahlers

Chefkonsulent, Politik, Strategi og Kommunikation
Bestyrelsesmøder
Repræsentantskabsmøder

Direkte: +45 35448484

Mobil: +45 25101992

 

 

Rikke Palm

Advokat, Rådgivning, Forhandling og Ansættelsesret og Teamleder Team Ansættelsesret
Region Midtjylland

Direkte: +45 35448436

Mobil: +45 24888436

 

 

Rikke Schielder

Kommunikations konsulent, Politik, Strategi og Kommunikation Gruppen af Yngste Læger

Direkte: +45 35448341

Mobil: +45 60387907

 

 

Sidse Nexmand Jacobsen

Kommunikationskonsulent, Politik, Strategi og Kommunikation
Kommunikation
Netværk og debat
Sociale medier

Direkte: +45 35448432

Mobil: +45 22331341

 

 

Susanne Hansen

Konsulent - Løser opgaver for Yngre Læger i forhold til Region Nordjylland

Direkte: +45 35448182

Mobil: +45 28353616

 

 

Sven-Erik Tensing

Advokat, Rådgivning, Forhandling og Ansættelsesret
Region Syddanmark
Almen praksis udvalget

Direkte: +45 35448437

Mobil: +45 22970089

 

 

Thomas Kjær Jensen

Chefkonsulent, Uddannelse, Karriere og Kompetenceudvikling
Uddannelse og karriere
Kommunikationsundervisning og patientindragelse

Direkte: +45 35448389

Mobil: +45 22633217

 

 

Tina Frisk Kjettrup

Chefkonsulent, Rådgivning, Forhandling og Ansættelsesret
Arbejdsmiljøudvalget

Direkte: +45 35448497

Mobil: +45 22520050

 

 

Tina Larsen

Sekretær, Administrativ service
Bestilling af rejser
Mødelokaler mv.

Direkte:

Mobil:

 

 

Tine Garne Køhler

Direkte:

Mobil: +45 26373858

 

 

Torkil Lawaetz

Sekretariatschef i Region Midtjylland og Region Nordjylland

Direkte: +45 87309037

Mobil: +45 20183931

 

 

Vibeke Lind

Kommunikationsmedarbejder, Politik, Strategi og Kommunikation
Kommunikation
Læger.dk
Bibliotek

Direkte: +45 35448435

Mobil: