Ansat speciallæge på en ledig kapacitet i almen praksis

Ansat speciallæge i almen praksis på en ledig kapacitet

Efter PLO’s overenskomst med regionerne kan du som speciallæge i almen medicin være ansat på en ledig kapacitet:

§ 19 Generationsskifte (6 måneders ansættelse, herefter medejerskab)

§ 20 Ansat læge (tidsubegrænset eller midlertidig ansættelse)

§ 21 Ekstra ansat læge (praksis har fået tilladelse til en ekstra læge)

§ 22 Delepraksis (praksis har fået tilladelse til flere læger end kapaciteter)

Ansættelse efter § 20 er den hyppigst forekommende ansættelsesform og optræder, f.eks. hvor en kompagnon går på pension, og de tilbageværende læger ansætter en yngre læge på den ledige kapacitet. Enten tidsbegrænset for på sigt at få en ny medejer ind, eller i en tidsubegrænset ansættelse.

Hvis du vikarierer for en navngiven læge eller på skift for flere navngivne læger i en praksis, er du omfattet af vikaroverenskomsten (link) og dermed ikke omfattet af ovennævnte fire kategorier.

Kontakt altid Yngre Lægers sekretariat!
Du er ikke omfattet af en overenskomst som ansat på en ledig kapacitet, og du skal derfor individuelt aftale dine ansættelsesvilkår med praksis. 

For at få en ansættelsesaftale, der minimum svarer til forholdene for en afdelingslæge, anbefaler vi, at du kontakter Yngre Lægers sekretariat og får hjælp og vejledning, inden du forhandler kontrakt.

Tlf. 35 44 85 00 / eller mail yl@dadl.dk.

Læs Yngre Lægers vejledning
Yngre Læger har lavet en vejledning med forhold, du især skal være opmærksom på. Hvis du har modtaget et udkast til en kontrakt med forslag til vilkår fra din kommende arbejdsgiver, er du meget velkommen til at sende dem ind til Yngre Læger til vurdering, inden du underskriver kontrakten.