Ansættelseskontrakt i det private

Vejledning vedrørende ansættelsesvilkår for privatansatte i medicinindustrien mv. kan fås ved henvendelse til chefkonsulent Lise Damgaard, FAS' sekretariat på telefon 35 44 84 67.

Det anbefales, at du kontakter din forhandlingsberettigede forening, inden kontrakt indgås og underskrives.

Se eksempel på ansættelseskontrakt her.