Anmeldelse af lægemiddelskade til Patienterstatningen (tidl. Patientforsikringen)

Indeks 
anmeldelse af lægemiddelskade
Betales af 
Forsikringsselskab
Opdateret 
01.04.2015
Forklaring 

Reglerne i Lov om erstatning for lægemiddelskader giver Patienterstatningen ret til at få meddelt enhver oplysning, der har betydning for sagen.

Patientforsikringen (nu Patienterstatningen) har tidligere i disse sager betalt lægen et kulancebeløb på 100 kr., men denne ordning er nu ophørt.

I tilfælde af fremsendelse af journalkopi, må lægen sikre sig, at der alene fremsendes oplysninger, der er relevante for sagen.