Anmeldelse som tillidsvalgt

Du skal bruge denne blanket, når du skal anmelde dig som tillidsvalgt.

Indtast dit medlemsnummer her
Indtast dit fulde navn
Indtast dit telefonnummer her
Hvilket sygehus og afdeling/afdelinger arbejder du på?
Hvilket tillidshverv er du valgt til?
Hvilken Region?
Hvad er årsagen til tidligere tillidsvalgtes ophør?
Hvad var da årsagen til den tidligere tillidsrepræsentant stoppede?
Venligst oplys det fulde navn
Hvordan er overleveringen sket?
Hvordan er den planlagt?
Hvordan er den forestående overlevering planlagt?
Uddyb hvorfor der ikke er foregået overlevering. Hvis der ikke er sket overlevering anbefaler vi, at du kontakter tidligere tillidsvalgte og/eller din FTR.
I forbindelse med at jeg er blevet valgt som hhv. tillidsrepræsentant (TR), TR-suppleant, fællestillidsrepræsentant (FTR), FTR-suppleant og arbejdsmiljørepræsentant for Yngre Læger, giver jeg samtykke til, at Yngre Læger må gøre mit navn, mit arbejdssted og min e-mailadresse (som jeg har oplyst over for Yngre Læger på Min Side) tilgængelige for alle medlemmer af Yngre Læger på Min Side på Yngre Lægers hjemmeside, YL.dk, med det formål, at disse medlemmer kan kontakte mig med henblik på oplysning om løn- og ansættelsesvilkår på det arbejdssted, hvor jeg er tillidsvalgt, fx i forbindelse med muligt jobskifte. Min Side på YL.dk er en lukket side, som det kræver medlemslogin for at kunne tilgå. Oplysningerne vil være tilgængelige for alle Yngre Lægers medlemmer, indtil jeg giver Yngre Læger besked om, at jeg ikke længere varetager tillidshvervet. Jeg er opmærksom på, at det kræver medlemskab af Yngre Læger for at kunne vælges til og varetage hvervet som hhv. tillidsrepræsentant (TR), TR-suppleant, fællestillidsrepræsentant (FTR) eller FTR-suppleant for Yngre Læger. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage ved at kontakte YL@dadl.dk, hvorefter mine personoplysninger ikke længere vil blive gjort tilgængelige for alle medlemmer af Yngre Læger på Min Side på YL.dk. Trækker jeg mit samtykke tilbage, har det først virkning fra tidspunktet for tilbagetrækningen.
Samtykke, hvis du er valgt som fællestillidsrepræsentant (FTR) / fællestillidsrepræsentant-suppleant (FTR-suppleant) for Yngre Læger: I forbindelse med, at jeg er valgt som fællestillidsrepræsentant (FTR) / fællestillidsrepræsentant-suppleant (FTR-suppleant) for Yngre Læger giver jeg samtykke til, at Yngre Læger må tilføje mig til et lukket netværk for FTR/FTR-suppleanter på Lægedebatten på Min Side/Læger.dk administreret af Yngre Læger med det formål, 1) at netværkets deltagere kan opnå kontakt til hinanden og til Yngre Læger via netværket, og herunder udveksle viden, erfaringer og ideer med hinanden og Yngre Læger, samt 2) at Yngre Læger kan sende information ud til netværkets deltagere. Jeg er opmærksom på, at det kun er medlemmer af Yngre Læger, der kan varetage hvervet som FTR/FTR-suppleanter og dermed kan tilføjes til netværket. Ved tilføjelsen til netværket får deltagerne adgang til hinandens personoplysninger. Mit samtykke betyder derfor, at personoplysninger om mig videregives til netværkets øvrige deltagere. Der er tale om personoplysninger, som jeg selv har givet adgang til via Min Side/Lægedebatten/Din profil. Jeg kan til enhver tid ændre disse oplysninger på Min Side/Lægedebatten/Din profil, ligesom jeg til enhver tid kan trække mit samtykke tilbage ved at kontakte Claus Bo Kanstrup (cbk.yl@dadl.dk), hvorefter jeg vil blive slettet fra netværket. Trækker jeg mit samtykke tilbage, har det først virkning fra tidspunktet for tilbagetrækningen. Jeg bliver automatisk slettet fra netværket, når jeg har givet Yngre Læger besked om, at jeg ikke længere varetager hvervet som FTR/FTR-suppleant.