Anerkendelse

Jeg anerkender kolleger og deres arbejde.

Det betyder, at jeg som overlæge: 

• ser det som en styrke, at vi ikke alle er ens 
• holder øje med, hvordan min kollega trives 
• deltager i sociale aktiviteter 
• inddrager andre i fællesskabet, aktiviteter og dialoger. 
• inddrager andre i mine overvejelser om løsninger

Tegning: Lars Andersen