Andre karriereveje

Er du interesseret i andre karriereveje end den traditionelle kliniske karriere, er det en god ide at starte med at orientere sig om forskellige ansættelsesmuligheder. Enten ved at søge på nettet efter bestemte virksomheder, du kender i forvejen eller ved at tjekke, hvor der i øvrigt kan være interessante jobs. I guiden med gode råd til jobsøgning i det private kan du læse under emnet Research og tjek også forskellige brancheorganisationer.

Læs om andres erfaringer

Her kan du læse om andre lægers erfaringer uden for klinikken - fx i medicinalindustrien og med en masteruddannelse.

Du kan også kontakte Læger i Erhvervslivet (LE), der organiserer læger ansat i den private sektor. Bestyrelsesmedlemmerne stiller sig til rådighed for sparring om en eventuel karriere uden for den kliniske verden. 

Få en karrieresamtale

Du er velkommen til at booke en karrieresamtale - se mere her.

Guide til jobsøgning i det private

Få tip til din jobsøgning uden for klinikken - se guiden her.

Lægemiddelindustrien

Hvis du vil vide mere om dine muligheder i lægemiddelindustrien, så kontakt Yngre Læger eller Lægemiddelindustriforeningen.

Muligheder for yngre læger i lægemiddelindustrien

Brancheorganisationer

Se mere om brancheorganisationer - og specifikt om IT-branchen

Erhvervs-ph.d.

Du kan også overveje at søge en erhvervs-ph.d. En erhvervs-ph.d. er et treårigt erhvervsrettet forskningsprojekt og ph.d.-uddannelse, der gennemføres i samarbejde mellem en virksomhed, en erhvervs-ph.d.-kandidat og et universitet. Se mere hos Innovationsfonden.

Se også LinkedIn-gruppen, hvor du kan udveksle erfaringer med andre interesserede erhvervs-ph.d.'ere og virksomheder - her kan du også stille spørgsmål. Du kan også besøge Erhvervs-ph.d.-foreningens hjemmeside.

Masteruddannelse

Masteruddannelser er opbygget som deltidsuddannelser over to år (enkelte over tre år), og de udbydes af universiteter og handelshøjskoler. Undervisningen er tilrettelagt, så det er muligt at passe et arbejde samtidig med uddannelsen. Uddannelsen kan også tages i udlandet. Se mere her om masteruddannelse i Danmark.