Ambulanceflyvning/patientledsagelse

Opdateret 
08.04.2022
Forklaring 

Overenskomstspørgsmål behandles i FAYL, mens de mere praktiske spørgsmål samt honorarreguleringer behandles i Attestudvalget.

Honorarene er minimumstakster, som reguleres hvert år.

Pr. påbegyndt time: 970 kr.
Mindste honorar: 1.475 kr.
Maks. første 24 timer: 7.063 kr.
Maks. per følgende 24 timer: 4.347 kr.

En ledsagertransports varighed beregnes tidsmæssigt, fra ledsagerlægen forlader sin bopæl, til ledsagerlægen returnerer til bopælen.