Ambulanceflyvning/patientledsagelse

Opdateret 
19.04.2021
Forklaring 

Overenskomstspørgsmål behandles i FAYL, mens de mere praktiske spørgsmål samt honorarreguleringer behandles i Attestudvalget.

Honorarene er minimumstakster, som reguleres hvert år.

Pr. påbegyndt time: 933 kr.
Mindste honorar: 1.419 kr.
Maks. første 24 timer: 6.795 kr.
Maks. per følgende 24 timer: 4.181 kr.

En ledsagertransports varighed beregnes tidsmæssigt, fra ledsagerlægen forlader sin bopæl, til ledsagerlægen returnerer til bopælen.