AMARADA HESS A/S, helbredsattest ifm. offshore ansættelse og ophold inkl. røgdykkerattestation

Indeks 
Offshore-attest boreplatforme - røgdykker helbredsattest
Kategori 
Andre aftalte attester
ID-nr. 
06.02.34.02
Attestform 
Blanket
Honorar 
1.522 kr
Rekvirent 
Arbejdsgiver
Betales af 
Rekvirent
Opdateret 
19.04.2021
Forklaring 

Mærsk Olie & Gas A/S
AMARADA HESS A/S
DONG A/S
DANOP A/S

Der foreligger dispensation fra Helbredsoplysningsrådet (Beskæftigelsesministeriet)

Engelsk udgave af disse blanketter er ikke aftalt med Attestudvalget.