Amanuensis mhp. kompagniskab/aflastningsamanuensis

Amanuensisansættelser kan være med henblik på (afprøvning af) kompagniskab eller som aflastning for principallægen (sygdom, seniorordning m.v.).

Kontakt altid Yngre Lægers sekretariat!
Du er ikke omfattet af en overenskomst, så du skal selv ind og forhandle dine ansættelsesvilkår.

Det er vigtigt, at kontrakten omfatter forholdene omkring sygdom, barsel, ferie mv. Det er Yngre Lægers opfattelse, at ansættelsesforholdene som minimum skal være de samme som for en afdelingslæge.

For at få en ansættelseskontrakt, der svarer til forholdene for en afdelingslæge, anbefaler vi, at du kontakter Yngre Lægers sekretariat og får rådgivning, inden du forhandler kontrakt.

Kontakt:
Sven-Erik Tensing
svt.yl@dadl.dk eller tlf. 35 44 84 37.

Yngre Læger har lavet en faktaliste med forhold, man især skal være opmærksom på, hvis man er i gang med at søge en stilling som fastansat speciallæge i almen praksis. Listen kan også bruges, hvis du skal ansættes som amanuensis mhp kompagniskab /aflastningsamanuensis.

Kontakt dog under alle omstændigheder Yngre Lægers sekretariat, inden du indgår en kontrakt.