Almen praksis - overenskomst og aftaler

Yngre læge i almen praksis

Som yngre læge kan du arbejde i almen praksis inden for disse fire områder:

KBU, intro og fase 1. Du er ansat efter:

Speciallægeuddannelsen fase 2 og 3. Du er omfattet af:

Speciallæge i almen medicin. Du kan være ansat som:

Yngre læge med eget vagtydernummer.