Almen praksis - overenskomst og aftaler

Yngre læge i almen praksis

Som yngre læge kan du arbejde i almen praksis inden for disse fire områder:

KBU, intro og fase 1
Speciallægeuddannelsen fase 2 og 3
Speciallæge i almen medicin
Eget vagtydernummer

KBU, intro og fase 1
Du er omfattet af:

Speciallægeuddannelsen fase 2 og 3
Den 19. marts 2019 fornyede vi overenskomsten for fase 2 og 3 med PLO. Se ændringerne i nyhedsbrevet. 

Speciallæge i almen medicin 
Du kan være ansat som:

Yngre læge med eget vagtydernummer.