Almen praksis - overenskomst og aftaler

Yngre læge i almen praksis

Som yngre læge kan du arbejde i almen praksis som led i din KBU, som led i din speciallægeuddannelse, eller du kan være ansat som speciallæge i almen medicin. Find den aftale, du er omfattet af herunder.

• KBU, intro og fase 1

Er du i almen praksis som led i din KBU, intro eller fase 1, er du ansat efter sygehusoverenskomsten, indgået mellem Yngre Læger og Danske Regioner.
Se også de specielle forhold her.

• Fase 2 og fase 3

Her er du omfattet af overenskomst indgået mellem Yngre Læger og PLO.

Yngre læge med eget vagtydernummer

 Ansat speciallæge i almen praksis

Du kan være ansat som:

Se pjece fra PLO om at få egen praksis.