Almen praksis - uddannelse og arbejdsmarked i fremtiden

Bedre arbejds- og uddannelsesmiljø i almen praksis kan tiltrække flere læger
Yngre Læger gennmførte i sommeren 2018 en spørgeskemaundersøgelse blandt yngre almenmedicinere. Formålet var at afdække de udfordringer og problemstillinger, læger under uddannelse i netop dette speciale oplever undervejs. 744 på tværs af landet deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen falder i to dele med overskrifterne: Supervision og uddannelse og Fremtidens lægeliv, og de ligger her på siden her i deres fulde længde, ligesom du her også kan finde nyheder og presseomtale fra delrapporterne.

Fremtidens primærsektor
Rapporten om, hvordan yngre almene medicinere ser deres fremtidige karriereveje viser, at de orienterer sig bredt, når de skal finde ud af, hvad de gerne vil i og med deres lægeliv. Undersøgelsen konkluderer desuden, at det ikke er solo-praksis, der står øverst på de yngre almenmedicineres ønskeliste. De vil gerne have kollegaer – for eksempel i en kompagnipraksis – og så giver de også udtryk for mange bekymringer ved at sidde alene. Det gælder blandt andet stor arbejdsbelastning og om de kan imødekomme øgede krav til dokumentation af kvaliteten.

Du kan læse rapporten om fremtidens arbejdsmarked for almen medicin her

Supervision og uddannelse
Undersøgelsens konklusionen er klar: Supervision er afgørende for uddannelsen. Centralt i undersøgelsens konklusioner er det også, at der for det første er en signifikant positiv sammenhæng mellem de yngre lægers oplevelse af tilstrækkelig supervision og oplevelsen af kvalitet i uddannelsen i almen medicin. Og at der for det andet er en betydelig forskel på de yngre lægers oplevelse af supervisionen i henholdsvis praksis og på hospitalerne. De yngre læger angiver altså i betydelig mindre grad, at de får den supervision, de har behov for på sygehusene sammenlignet med i almen praksis. Trods forskellen er der forbedringspotentiale begge steder.

Du kan læse delrapporten om supervision og uddannelse i sin fulde længde her

Læs også:
 "Vi skal tage højde for, at den praktiserende læge er under gevaldig forandring" (Dagens Medicin)