Almen praksis - uddannelse, arbejdsmarked i fremtiden og arbejdsmiljø

Bedre arbejds- og uddannelsesmiljø i almen praksis kan tiltrække flere læger

Yngre Læger gennemførte i sommeren 2018 en spørgeskemaundersøgelse blandt yngre almenmedicinere. Formålet var at afdække de udfordringer og problemstillinger, læger under uddannelse i netop dette speciale oplever undervejs. 744 på tværs af landet deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen falder i tre dele med overskrifterne: Supervision og uddannelse, Fremtidens lægeliv og Arbejdsmiljø. De ligger alle tre her på siden i deres fulde længde, ligesom du her også kan finde nyheder og presseomtale fra delrapporterne.

Fremtidens primærsektor

Rapporten om, hvordan yngre almene medicinere ser deres fremtidige karriereveje, viser, at de orienterer sig bredt, når de skal finde ud af, hvad de gerne vil i og med deres lægeliv. Undersøgelsen konkluderer desuden, at det ikke er solo-praksis, der står øverst på de yngre almenmedicineres ønskeliste. De vil gerne have kollegaer – for eksempel i en kompagnipraksis – og så giver de også udtryk for mange bekymringer ved at sidde alene. Det gælder blandt andet stor arbejdsbelastning og om de kan imødekomme øgede krav til dokumentation af kvaliteten.
Læs rapporten om fremtidens arbejdsmarked for almen medicin.

Supervision og uddannelse

Undersøgelsens konklusionen er klar: Supervision er afgørende for uddannelsen. Centralt i undersøgelsens konklusioner er det også, at der for det første er en signifikant positiv sammenhæng mellem de yngre lægers oplevelse af tilstrækkelig supervision og oplevelsen af kvalitet i uddannelsen i almen medicin. Og at der for det andet er en betydelig forskel på de yngre lægers oplevelse af supervisionen i henholdsvis praksis og på hospitalerne. De yngre læger angiver altså i betydelig mindre grad, at de får den supervision, de har behov for på sygehusene sammenlignet med i almen praksis. Trods forskellen er der forbedringspotentiale begge steder.
Læs rapporten om supervision og uddannelse.

Arbejdsmiljø og work-life balance

Undersøgelsen viser bl.a., at mange yngre læger oplever en stresset hverdag. Mange har et ønske om at gå på deltid, og mange føler sig ensomme.
Læs rapporten om stress, ensomhed og bekymring for patientklager.

Læs også:
 "Vi skal tage højde for, at den praktiserende læge er under gevaldig forandring" (Dagens Medicin)