Akutområdet

Læger i front i det akutte beredskab

Hvert år er der cirka 900.000 besøg på de fælles akutmodtagelser, og årligt henvender mere end 2 millioner patienter sig akut om aftenen og i weekenden til lægevagten. 3 ud af 4 indlæggelser på sygehusene er akutte.

De seneste år er akutmodtagelserne blevet samlet på færre sygehuse, og det betyder, at flere patienter får længere til en akutmodtagelse. Det stiller større krav til det akutte beredskab. Det gælder både den behandling, som patienten får præhospitalt – det vil sige, før patienten ankommer til sygehuset - og behandlingen i akutmodtagelserne på sygehusene. Lægeforeningen arbejder for at sikre en høj kvalitet i hele det akutte beredskab.

De præhospitale beredskaber

Lægeforeningen arbejder for:

  • Borgerne kan altid være sikre på, at sundhedsvæsenet kan tilbyde den rette hjælp i den rette tid, når de ringer 112. Det gælder, uanset hvor i landet de befinder sig, eller hvornår opkaldet finder sted.
  • De mest syge og hårdest tilskadekomne patienter tilses af en speciallæge allerede på skadestedet.
  • Hvert akutsygehus har tilknyttet en lægebil med en speciallæge, som kan rykke ud i de mest alvorlige tilfælde. 

Akutmodtagelserne

Lægeforeningen arbejder for:

  • Adgangen til akutmodtagelsen er være lægevisiteret eller foregå via 112.
  • Når de akutte patienter kommer ind på sygehuset, bliver de modtages af kompetente læger og sygeplejersker.
  • Alle akutte patienter tilses og behandles af en læge efter behov.
  • Patienter kun opholder sig i akutmodtagelsen, så længe de har behov for det.