Aktindsigt

Opdateret 
01.04.2015
Forklaring 

Patientens ret til aktindsigt udspringer af Sundhedsloven - indtil 1. januar 2007 Lov om patienters retsstilling. Der er gebyrbestemmelser knyttet til denne ret.

I den Socialt-lægelige samarbejdsaftale er det bestemt, at kommunen indhenter oplysninger ved brug af en aftalt attest og ikke via ret til aktindsigt efter fuldmagt fra patienten.

Tilsvarende er der med Forsikring & Pension aftalt, hvorledes der sker indhentning af lægelige oplysninger. Der er i denne sammenhæng tale om "videregivelse af helbredsoplysninger" på baggrund af samtykke (der højst må være 1 år gammelt) og ikke "aktindsigt" på baggrund af fuldmagt.

En fagforening eller en advokat kan være partsrepræsentant for patienten og efter fuldmagt fra denne få ret til aktindsigt efter de bestemmelser, der gælder patienten selv.