Aftalte attester

Attestnavn ID-nr. Honorar Indeks
Formular III - For en erklæring, der afgives efter aktuel undersøgelse 03.04.03.01 728 kr. hjemmeværnet (formular 3)
Formular III - Til speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme for en erklæring, der afgives efter aktuel undersøgelse 03.05.31.01 728 kr. sessionsattester (formular 3)
Formular III - Til speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme for en erklæring, der afgives på grundlag af journalmateriale fra tidligere foretagne undersøgelser 03.05.32.01 290 kr. sessionsattester (formular 3)
Formular IV - For en erklæring, der afgives på grundlag af journalmateriale fra tidligere foretagne undersøgelser fra den værnepligtiges praktiserende læge 03.05.41.01 310 kr. sessionsattester (formular 4)
Formular IV - For en erklæring, der afgives på grundlag af journalmateriale fra tidligere foretagne undersøgelser fra speciallæge bortset fra øjen- og ørelæge 03.05.42.01 310 kr. sessionsattester (formular 4)
Formular IV - Fra en speciallæge bortset fra øjen- og ørelæge samt speciallæge i almen medicin 03.04.04.01 290 kr. hjemmeværnet (formular 4)
Formular V - For en undersøgelse af mindre omfang 03.04.05.01 197 kr. hjemmeværnet (formular 5)
Formular V - Fra den værnepligtiges praktiserende læge for en undersøgelse af mindre omfang 03.05.51.01 197 kr. sessionsattester (formular 5)
FP 100 Helbredsattest FP 100 helbredsattest (pdf) 04.01.01.04 1.392 kr. fp 100 helbredsattest
FP 140 Gruppeliv - Helbredsattest FP 100 gruppeliv - helbredsattest (pdf) 04.01.02.04 684 kr. fp 140 gruppeliv - helbredsattest

Sider