Aftale for lægelige chefer

Her finder du information om aftalen, hvis du er ansat som lægelig chef i en af de 5 regioner.

Lægelig chef omfatter stillinger som:

  • Lægelige chefer og lægelige direktører
  • Andre lægelige chefer

Man kan også være ansat efter Djøfs aftale for ledere.