Aftale for lægelige chefer

Her finder du information om aftalen, hvis du er ansat som lægelig chef i en af de 5 regioner.

Lægelig chef omfatter stillinger som:

  • Specialeansvarlige overlæge
  • Ledende overlæge
  • Cheflæge
  • Kliniske professorer
  • Lægelige direktører
  • Andre lægelige chefer