Afleveringsfrister for attester

Indeks 
afleveringsfrister
Kategori 
Forsikring og Pension
Opdateret 
01.04.2015
Forklaring 

Der er i det Socialt-lægelige samarbejde aftalt afleveringsfrister for de attester, der indgår heri. Fristerne varierer efter attesternes art og omfang.

I aftalen med Forsikring & Pension er det fastsat, at afleveringsfristen er 14 dage fra den dato, hvor lægen modtager blanketten og/eller undersøger patienten. Hvis der skal foretages supplerende undersøgelser, må fristen afhænge heraf.

attester gælder de generelle bestemmelser i "Almindelige regler for afgivelse af lægeerklæringer", hvorefter lægens afgivelse af erklæringen efter stedfunden undersøgelse ikke unødigt må forhales.