Afholdte arrangementer i FPL

Her finder du oplysninger om de arrangementer, Foreningen af Pensionerede Læger tidligere har afholdt.

Årsmøde 2018 

FPL afholdt årsmøde og medlemsmøde den 19. april 2018 i Kolding.

Årsmøde 2017

FPL afholdt årsmøde og medlemsmøde den 27. april 2017 i Kolding.

Region Hovedstaden

 • Medlemsmøde i foråret 2016, hvor Poul Jaszczak talte om lægedata.
 • Medlemsmøde i efteråret 2016, hvor Peter K. A. Jensen talte om menneskets udvikling.
 • iPad-kurser: 5 kurser i foråret og 5 kurser i efteråret 2016.
 • Der har været afholdt møder 15. maj 2017  om Immunterapi på Scandic med 130 tilmeldte.

 • Der har været afholdt Ipad kurser i 2017: 5 kurser i foråret og 5 kurser i efteråret.

 • Der har været afholdt 2 møder i oktober 2017 (24. og 30. oktober fra kl. 16.00 - 19.00). Mødernes blev afholdt i Lægernes Pension (Kantinen), Flintholm Company House, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg. 

 • Der har været afholdtmøde 15. januar 2018 om Big Data og Kunstig Intelligens på Scandic Hotel. 

  Oplægsholderne var Michel Nemery, ledende overlæge på Radiologisk afd., Herlev og Gentofte Hospital, som talte om mulighederne for at bruge teknologien inden- for Radiologien hvor avanceret digital billedbehandling er mulig. Man deltager i udviklingen af Watson – Brest Adviser, et mamma cancer screenings program, som man forventer vil kunne erstatte den ene af de 2 mamma-radiologer ved screening af brystkræft. Der er mangel på radiologer.

  Lignende billeddiagnostik støtte programmer er i gang for screening af Lunge lidelser ved Rtg Thorax.

  Desuden inviterede vi
  Gitte Friis Kjeldsen, MedTed Innovation Consortium, Region Midt
  Mette Trøllund Rask, Forskningsenheden på hospitalsenheden Horsens.
  De talte om Projekt TVÆRSPOR, der handler om uhensigtsmæssige indlæggelser – et tværsektorielt projekt i patientens spor, som udføres i samarbejde med en vi- denskabelig sundheds datamatiker Jacob Høj Berthrelsen, Stifter af Enversion. Man ser på forløbne i Horsens og Skanderborg kommuner med ca 185.000 ind- byggere., hvor man prøver tidligt at identificere borgere som er i risiko for akutte indlæggelser, og man ser på samarbejdet omkring patienten i såvel almen praksis som kommunen og hospital.

  Det sker ved udarbejdelse af algoritmer ved maskinlæring (neurale netværk) altså kunstig intelligens, som man håber kan medvirke til at udvikle en ramme for intervention baseret på den enkeltes risiko profil.

 • Foråret 2019 – spørgeskemaundersøgelse blandt FPL Hovedstaden, hvor man kunne angive, hvad man var interesseret i. Her var bl.a. FMK kurser og Ipad kurser (sidstnævnte har kørt i flere år) på ønskelisten.

 • Marts-april 2019 – 5 Ipad kurser (2 for begyndere og 3 for øvede)

 • Maj-juni 2019 – 4 kurser i FMK på baggrund af stor interesse fra spørgeskemaundersøgelsen

 • September 2019 - 2 rundvisninger på Medicinsk Museion i København
 • September-oktober 2019 – 5 Ipad kurser (2 for begyndere og 3 for øvede)
 • 30. oktober 2019 Medlemsmøde Etisk Råd, København
  Den 30. oktober afholdt Foreningen af Pensionerede Læger i Hovedstaden sammen med LFH et medlemsmøde om etisk råd. Titlen var ”Hvad rører sig i Etisk Råd lige nu”. Foredragsholderen var formanden for Etisk Råd Anne-Marie Gerdes. Hun fortalte om aktuelle emner til etisk analysering, hvilke dilemmaer Etisk Råd arbejder med for tiden samt om hvad flytningen fra København til Kolding har betydet for deres arbejde.  
 •  

Region Sjælland 

 • 24. oktober 2017 kl. 17-19: "Menneskets oprindelse og udvikling" v/tidligere overlæge i klinisk genetik på Aarhus Universitetshospital, Peter K. A. Jensen. Sted: Lægeforeningen Sjællands medlemsmøde i Ringsted Kongrescenter med efterfølgende tapas. Program.
 • Lægernes Pension & Bank har sammen med Foreningen af Pensionerede læger i Region Sjælland afholdt møder tirsdag d. 23. oktober og tirsdag d. 6. november fra kl. 16.00 - ca. kl. 19, hvor der var mulighed for at møde gamle kolleger og tale med specialisterne fra Lægernes Pension & Bank.

Region Syddanmark

 • 21. september 2015: Menneskets oprindelse og udvikling v/ Peter K.A. Jensen, Tidl. Overlæge I klinisk genetik Aarhus Universitetshospital. Program.
 • 5. september 2016: Prostata på godt og ondt v/ Michael Borre, Professor og overlæge i urologi Aarhus Universitet og Universitetshospital. Program.
 • 23. januar 2017: Hjertemirakler v/ Hans Mickly, Professor overlæge Hjertemedicinsk afd. Odense Universitetshospital. Program.
 • 27. september 2017:  "Personlig Medicin" v/ Torben Falck Ørntoft, Professor, overlæge, dr.med.,  Aarhus Universitetshospital.  Program.
 • 1. november 2017: "Det kan næsten altid blive lidt bedre" v/ Lægernes Bank & Pension, Kolding.  Program.
 • 27. november 2017 : "Det kan næsten altid blive lidt bedre" v/ Lægernes Bank & Pension, Kolding.  Program.
 • 26. februar 2018: Hjernetræning - er du under udvikling eller afvikling?  v/ Stig Prammning, speciallæge i intern medicin, tidl. professor ved Oxford University, underdirektør i Novo Nordisk.  Program.
  Stig Pramming - slides 1.pdf
  Stig Pramming - slides 2.pdf
 • 22. marts 2018:  "Det kan næsten altid blive lidt bedre"  v/ Lægernes Bank & Pension, Kolding. . Se programmet her. 
  NB: Kurset henvendte sig til de pensionerede læger, der ikke deltog i tilsvarende møder i efteråret 2017.
 • 14. juni 2018: Landvindinger inden for behandling og forebyggelse af apopleksi v/Professor Grethe Andersen, Neurologisk afd., Aarhus Universitetshospital.
   Program.
  Grethe Andersen - slides
 • 23. oktober 2018:  Moderne Radiologi,
  specielt interventionsradiologi. Et historisk tilbageblik, overblik
  og state-of-the-art v/Poul Erik Andersen,
  overlæge, professor, lic.med. v/Radiologisk afd., OUH.
  ​Program
  Poul Erik Andersen - slides
 • 25. februar 2019: Fremtidens sundhedsvæsen - Udfordringer og dilemmaer i almen medicin - Hvordan ser fremtiden ud? v/Jens SøndergaardProfessor og forskningsleder ved forskningsenheden i almen medicin, Syddansk Universitet, praktiserende læge og klinisk farmakolog.
  Som meddebattører deltog 
  Peder Jest, lægelig direktør v/Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus 
  Jørgen Skadborg, praktiserende læge og formand for PLO-Syddanmark 
  Program. 
  Der er ingen slides fra mødet. 
 • ​9. maj 2019: "Det kan næsten altid blive lidt bedre" v/ Lægernes Bank & Pension, Odense.  Program.
  Der er desværre ikke flere ledige pladser. 
 • 28. maj 2019: Moderne immunterapi i kræftbehandlingen.
  Foredrag ved Lars Bastholt, overlæge, onkologisk afd. R, Odense Universitetshospital. 
  Program.
  Lars Bastholt - slides  
   

Region Midtjylland

 • 11. januar 2017, kl. 16-17: "Musik på hjernen" ved Peter Vuust, musiker og professor, AUH. Afholdt i auditorium A, AUH Skejby.
 • 19. april 2017, kl. 15-16: "Strålebehandling af kræft - nu og i fremtiden" ved Cai Grau, professor i onkologi AUH. Forventes afholdt i Palle Juul-Jensen Auditoriet, AUH Nørrebrogade. 
 • 20. september 2017 kl. 15-16: "Apopleksi" ved Grethe Andersen professor i neurologi AUH. Sted: Auditorium A, Indgang G6, G206 Brendstrupgårdsvej, Skejby. Tilmelding via"min side" eller mail til coz@dadl.dk 
 • 29. november 2017 kl. 15-16: "Menneskets oprindelse" ved forfatter, forhenværende klinisk lektor og overlæge Peter K.A. Jensen, AU og AUH. Sted: Foredraget vil blive afholdt i  Auditoriet ved Regionshospitalet i Herning. Invitationen vil blive udsendt promo oktober. Endnu ikke åben for tilmelding.

Region Nordjylland

 • Hukommelsen og den normale aldring - ved Albert Gjedde Professor of Medical Neurobiology, Faculty of Health Sciences, Aarhus University, Aarhus
  31. oktober 2019  kl. 14.00 Lægernes Hus, Rømersvej

 • Historisk rejse fra arbejdermilieu til pensioneret ledende overlæge - ved Hans Madsen, dr. med. pens ledende overlæge fra Gynækologisk-Obsterisk afdeling, Aalborg Universitetshospital.
  28. november 2019  kl. 14.00 Lægernes Hus, Rømersvej.

 •  

 • 18 januar: ”Kaffemøde”
 • 25 februar: "Medicinsk teknologi-nyheder" fra AAU, med Birthe Dinesen
 • 31 marts: "Medicinsk teknologi", MyMedcards med Sarah Munkholm
 • 28 april: ”Kaffemøde”
 • 26 maj: ”Kaffemøde”
 • 25 august: ”Kaffemøde”
 • 29 september: ”Kaffemøde” med indlæg om katarakt i øjenpraksis
 • 14 oktober: iPad kursus 1.
 • 27 oktober: Møde med Lægernes Pension og Bank
 • 22 november: iPad kursus 2.
 • 24 november: ”Kaffemøde” indlæg om pædiatripraksis start.
 •  25. januar 2018 kl. 14.00-15.30
  Torsdagskaffemøde med indlæg af pensioneret Praktiserende læge René Aubertin. 
 •  22. februar 2018 kl. 14.00-15.30
  Torsdagskaffemøde med indlæg af Læge Wiera Lorentzen over emnet: Mamma Doc, Militærlæge ved fronten.
 • 15. og  22. februar 2018 kl. 9.00-13.30 (2 dages kursus)
  2 dages Udvidet ipad kursus med vægt på de sociale medier. Der kan forventes lidt hjemmearbejde
 • 22. marts 2018 kl 14.00 Møde på NAU (Nyt Aalborg Universitetshospital) - mødelokale A, Hospitalsbyen, Hadsund Landevej. Varighed ca 1½ time. Projektdirektør Niels Uhrenfeldt vil give status på byggeriet og fortælle om de bærende principper for den fremtidige drift.
 • 26. april 2018 kl 14.00. Torsdagskaffemøde med indlæg af Niels Holm Nielsen om Embedslægefunktionen i Nordjylland delvist i historisk perspektiv
 • 31. maj 2018 kl 14.00. Generalforsamling
 • 25. oktober 2018 kl. 14.00 Kaffemøde med oplæg af repræsentant for FPL Jens Haase om den historiske baggrund for starten på Robot kirurgi på Aalborg Sygehus, Neurokirurgisk afdeling i 1995. Indførelsen af SurgiScope og videreførelsen af tankerne på Aalborg Universitet i Virtual Brain projektet.
 • Torsdag 29. november 2018 kl. 14.00 i Lægernes Hus, Rømersvej 10, 9000 Aalborg.
  Kaffemøde med oplæg af Niels Holm-Nielsen med emnet "Hvad nytter patientklager".
 • 31. januar 2019 kl. 14.00 - Kaffemøde med indlæg Organdonation - Ja tak.
  Hvorfor skal vi alle, uafhængig af alder, tage stilling til dette spørgsmål. Hvordan visiteres patienter til levertransplantation på Rigshospitalet - opfølgning i Aalborg ved overlæge dr. med. Ulrik Tage-Jensen.
 • Lægernes Pension
  22. maj 2019 kl. 16.00-19.00 Lægernes Hus, Rømersvej.
  Der er desværre ikke flere ledige pladser.

 • Lægeforening Nordjylland afholder medlemsmøde om "Partikelterapi" tirsdag, den 28. maj 2019 kl. 17.00-20.00
  i Aalborg Kongres og Kulturcenter, Europa Plads. 
  Læs program og tilmeld dig her

 • ​Smartphone- og tablet-kurser ​(Kurserne i foråret 2019 er afholdt)

 • Sundhedsvæsenets organisering sidste 100 år, frem til supersygehusenes etablering - ved Niels Holm-Nielsen, pens. embedslæge
  29. august 2019 kl. 14.00 Lægernes Hus, Rømersvej.

 • Kaffeklubmøde erstattes af fyraftensmøde for alle læger i Nordjylland om patientsikkerhed og overbehandling
  26. september kl. 17.00-19.00 Hotel Scandic