Afhandling og forsvar

Du skal indlevere din afhandling tre år efter, du er startet dit ph.d.-studie, medmindre du er blevet forlænget undervejs pga. barselsorlov, længerevarende sygdom eller andet.

Senest to måneder før du afleverer afhandlingen, skal du i samarbejde med din hovedvejleder sende et præindleveringsskema til ph.d.-skolen. Ph.d. skolen skal bruge skemaet til at nedsætte et bedømmelsesudvalg.

Bedømmelseudvalget skal være nedsat, senest når du indleverer afhandlingen, og udvalget består af tre personer. Udvalget vurderer, om afhandlingen opfylder ph.d.-bekendtgørelsens krav til videnskabeligt niveau. Hvis bedømmelsesudvalgets vurdering er positiv, indstiller den afhandlingen til forsvar. Du skal derefter aftale en dato for det mundtlige forsvar i samarbejde med din hovedvejleder og bedømmelsesudvalget.

Se mere information om din afhandling, bedømmelsesudvalget og forsvaret af dit ph.d.-projekt på ph.d.-skolernes hjemmesider.

Inspiration

Hvis du er interesseret i kurser om, hvordan du publicerer dit videnskabelige arbejde, så kan du fx kigge på forskerkurser.dk