Afdelingslæger ansat ved Forsvaret med tilknytning til Rigshospitalet

- om ændring af ansættelsesforhold for afdelingslæger ansat ved Forsvarets Sundhedstjeneste med tilknytning til Rigshospitalets Traumecenter

§ 1

12 afdelingslægestillinger ved Forsvarets Sundhedstjeneste med tilknytning til Rigshospitalets (RH) Traumecenter besættes i henhold til Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for læger i staten, protokollat om nyt lønsystem for yngre læger i staten og protokollat om tillæg m.v., der i henhold til §3, stk. 1 forhandles og aftales centralt mellem Finansministeriet og AC og om tillæg, som gøres pensionsgivende.

Stk. 2.
Afdelingslægerne følger de bestemmelser vedr. opsigelse/opsigelsesvarsler, som følger af Cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår for læger i staten, protokollat H, pkt. IX.2.Kontrakter.

Stk. 3.
Afdelingslægerne har pligtig afgangsalder 60 år.

§ 2

Allerede tjenestemandsansatte afdelingslæger ved Forsvarets Sundhedstjeneste med tilknytning til Rigshospitalets Traumecenter kan overgå til ansættelse i henhold til §1 med et forkortet varsel på en måned til udgangen af en måned.

Stk. 2.
Overgangen vil medføre en opsigelse af ansættelsen som tjenestemand jf. de herfor gældende regler direkte efterfulgt af en ansættelse i henhold til §1.

§ 3

Aftalen har virkning fra den 1. april 2002. Aftalen er udgiftsneutral.

Stk. 2.
Aftale af 9. februar 1998 samt sidepapir til aftale af 9. februar 1998 mellem Forsvarsministeriet og Foreningen af Yngre Læger om klassificering af 12 stillinger under Forsvarsministeriet i lønramme 36 ophæves, når alle 12 afdelingslægestillinger er besat i henhold til §1.

Underskrevet 6. juni 2002 af Forsvarsministeriet og Foreningen af Yngre Læger