Afdelingslæge - forhandling af løntillæg

Som en forsøgsordning kan alle afdelingslæger selv forhandle personlige løntillæg med ledelsen. Det er en forudsætning, at fællestillidsrepræsentanten forinden har indgået en aftale med ledelsen om at bruge forsøgsordningen.

Hvornår kan du forhandle
Du kan forhandle, når du bliver ansat, får nye funktioner og ved den årlige lønforhandling. Som afdelingslæge har du nogle specialistfunktioner og kompetencer, som du kan bruge til din fordel i en lønforhandling. Vi har lavet en video-vejledning til tilllidsrepræsentanterne, her kan du sikkert finde inspiration til din forhandling.

Kontakt Yngre Læger
Yngre læger vil gerne hjælpe dig med at forhandle, så kontakt din fællestillidsrepræsentant eller Yngre Lægers sekretariat, hvis du har brug for hjælp.

Send aftalen til Yngre Læger
Både den generelle aftale om forsøgsordningen og indgåede lønaftaler skal sendes til Yngre Lægers sekretariat. Ledelsen og den regionale fællestillidsrepræsentant skal årligt evaluere forsøget.

Se også overenskomsten § 10 stk. 2.