Afdelingslæge

Afdelingslæger er speciallæger og følger overenskomsten mellem Yngre Læger og Danske Regioner, dvs. den samme overenskomst som reservelæger og 1. reservelæger.

De fleste bestemmelser i overenskomsten er gældende for alle yngre læger, fx arbejdstidsreglerne, dvs. vagthyppighed, opgørelse af arbejdstid, overarbejde og vagtformer.

Særlige regler for afdelingslæger

Men der er også bestemmelser i overenskomsten, der er særlige for afdelingslæger: Stillingerne er tidsubegrænsede, løn og pensionsprocent er højere, der er ret til 10 efteruddannelsesdage, og der er andre opsigelsesvarsler.

Femårsregel for speciallæger 

Se Danske Regioners regler fra 1. januar 2017 om nye speciallægeansættelser. Reglerne omfatter bl.a. en 5 årsregel.

Forskellen mellem en afdelingslæge og en overlæge

En afdelingslæge er en underordnet stilling, mens stillingen som overlæge er en overordnet stilling med ledelsesbeføjelser. Forskellen giver sig udtryk i forskelle i løn, pension, arbejdstid, vagthonorering og ferie. Se mere her.

Speciallæger