Administrative forhold

Her finder du information om administrative forhold vedrørende attestarbejdet, f.eks. moms på lægeattester.

Moms på lægeattester

Der blev med virkning fra 1. april 2005 indført moms på lægeattester. Der er ikke moms på andre lægelige ydelser. Nærmere information findes i nedenstående pdf-filer, som du kan downloade og evt. udskrive.