Årgangsrepræsentant og medlem af GYL

Bliver du læge til sommer, og vil du være med til at forbedre de yngste lægers forhold? Så stil op som årgangsrepræsentant i Yngre Lægers repræsentantskab og bliv automatisk medlem af GYL, Gruppen af Yngste Læger.

GYL arbejder med de særlige forhold for nye læger og fungerer som sparringspartner til Yngre Lægers bestyrelse og udvalg i forhold, der vedrører nye læger - se om formålet her. Hver eksamensårgang har en særlig valggruppe i Yngre Lægers repræsentantskab (vedtægternes § 7 stk. 2), som du kan stille op til. Bliver du valgt som repræsentant for din eksamensårgang, bliver du automatisk en del af GYL, Gruppen af Yngste Læger. 

Sådan stiller du op

Stil op senest den 10. august 2018

Yngre Læger skal have modtaget din opstilling senest den 10. august 2018. Stil op her.

Du skal være meldt ind i Lægeforeningen

Du skal være meldt ind senest den 10. august 2018 for at kunne stille op. Du melder dig ind her.

Valgoplæg

Du er velkommen til at sende et valgoplæg og fortælle dine kommende kolleger, hvorfor de skal stemme på dig. Send dit valgoplæg som en pdf til yl@dadl.dk senest den 10. august 2018.

Valget

Umiddelbart efter fristens udløb sender vi en mail med stemmeseddel og valgoplæg til alle de nye læger, der senest den 10. august 2018 har meldt sig ind.