A-kasse

Hvorfor være medlem af en a-kasse?

Medlemskab af en a-kasse er en forsikring for at have en indtægt – om end meget reduceret i forhold til en normal løn i tilfælde af ledighed. FAS har erfaring for, at medlemmer kan blive afskediget i forbindelse med sparerunder eller af andre årsager.

Som medlem er du forsikret:

  • Hvis du bliver ledig (også efter ophold i udlandet) 
  • Hvis du bliver syg, mens du er ledig
  • Hvis du skal på ferie (feriedagpenge) og opfylder visse betingelser
  • Hvis du skal have barsel, fordi din ret til fuld løn under barsel fra arbejdsgiveren er afhængig af, om du er dagpengeberettiget eller ej.
  • A-kassen administrerer samtidig efterlønsordningen.

Når du er ledig

For at få dagpenge når du bliver ledig, skal du melde dig ledig på jobnet.dk den første ledighedsdag. Som medlem af en a-kasse har du ret til dagpenge, hvis du bliver ledig og opfylder betingelserne for udbetaling af dagpenge. Hvis du selv siger op eller har en vis andel i opsigelsen, får du 3 ugers karantæne uden dagpenge.

Vær opmærksom på, at hvis du skylder i a-kassekontingent, slettes du som medlem efter at have fået én rykker og mister dermed din dagpengeret.

Hvornår er jeg dagpengeberettiget under barsel?

Du er dagpengeberettiget, hvis du opfylder det såkaldte beskæftigelseskrav, dvs. at du enten er nyuddannet, har haft en dagpengegivende indtægt i de sidste 13 uger før orloven, eller er dagpengeberettiget medlem af en arbejdsløshedskasse. Som dagpengeberettiget har du ret til at få dagpenge fra borger.dk, når du går på barsel.

Medlemmer, der har en ansættelse, er omfattet af den barselsaftale, der gælder for alle ansatte i regionerne/staten. Aftalen giver bl.a. ret til løn i en stor del af barselsorloven. Er du ledig i den periode, hvor arbejdsgiveren udbetaler løn, skal du selv indhente dagpengene hos borger.dk, og arbejdsgiveren betaler så differencen mellem dagpenge og den fulde løn.

På efterløn?

Retten til efterløn forudsætter medlemskab af en A-kasse. Skal du på efterløn eller ønsker at vide nærmere om evt. grænser for biindtægt kan du få nærmere oplysninger hos A-kassen.

Hvilken a-kasse?

FAS anbefaler medlemskab af Akademikernes A-kasse, men du kan naturligvis også vælge at melde dig ind i en anden a-kasse. Kontakt til Akademikernes A-kasse: www.aka.dk

Som medlem af a-kassen kan du få nærmere rådgivning om ledighed, dagpengeret, efterløn mv. ved henvendelse til a-kassen.