Valgpladsen: Så er valget i gang.

Se hvem der stiller op til Yngre Lægers repræsentantskabsvalg 2019 og læs valgoplæg - klik på den røde prik på landkortet. Fristen for at stemme er tirsdag den 24. september kl. 12.

 


Lægeforeningen NordjyllandLægeforeningen MidtjyllandLægeforeningen SyddanmarkLægeforeningen SjællandLægeforeningen HovedstadenStatenProblemer med valgmaterialet?
Alle burde have modtaget en mail med link til stemmeseddel senest den 18. september.

Hvis du har fået en stemmeseddel til en forkert valgkreds eller ikke har modtaget/mistet mailen med stemmematerialet, så kontakt hurtigst muligt Yngre Lægers Valgsekretariat, mail: valg.yl@dadl.dk eller tlf. 3544 8410, og vi sender dig en ny mail med link til stemmeseddel. Husk at stemme!