Vagt og arbejdstid

Hvilke regler gælder for vagt og hvilke for tjeneste? Hvordan opgøres effektivt arbejde i vagten? Hvilke regler gælder ved merarbejde og friviligt ekstraarbejde? Og  hvordan er du dækket ved udetjeneste? Find svarene her sammen med mange andre oplysninger om vagt og arbejdstid.