Få hjælp af socialrådgiveren

Som medlem af Lægeforeningen kan du få rådgivning af Lægeforeningens socialrådgiver. Du kan blandt andet få rådgivning om personlige, økonomiske og sociale forhold.

Hvad kan jeg spørge socialrådgiveren om?

• Sygedagpengeforløb
• Jobafklaringsforløb
• Ressourceforløb
• Arbejdsprøvnings- / praktikforløb
• Revalidering
• Fleksjob
• Førtidspension, pension fra Lægernes Pensionskasse mv.
• Klagesager i kommunalt regi
• Rådgivning af udenlandske læger i forbindelse med hjælp fra det danske offentlige sociale system
• Sygdom i familien, herunder for eksempel plejeorlov mv.
• Alkohol- og medicinmisbrug
• Personlig assistance, arbejdsredskaber og anden hjælp via kommunen
• Behov for bistand generelt i forhold til kontakt med kommune, jobcenter, private aktører (virksomheder, der forestår praktik og afklaring af arbejdsevne for kommuner).

Kan jeg få en bisidder ved mødet med kommunen?

I særlige tilfælde kan socialrådgiveren deltage som bisidder.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er længerevarende syg?

Det er altid en god ide at konsultere egen læge med henblik på den senere kommunale opfølgning. 

Hvad er Kollegialt Netværk?

Lægeforeningens socialrådgiver henviser til netværksrådgivere fra Det kollegiale Netværk for Læger.