Videokonsultation via Min Læge-appen

I disse dage (24.-27. marts) åbner vi for, at alle praktiserende læger får adgang til videokonsultationer via Min Læge-appen. Det er gratis at bruge Min Læge til videokonsultation.

Konsultationen åbnes ved, at man logger ind på et “virtuelt venteværelse” via et link. Patienten kan gå ind i det virtuelle venteværelse via en funktion i Min Læge-appen. 

I dag (den 24. marts) gik 10 klinikker fra morgenstunden i gang med løsningen, og det er gået godt. Fra kl.14 i dag kom ydernumre med systemerne Novax og A-data (WinPLC) på, og efter planen kommer resten af klinikkerne løbende på i denne rækkefølge:

  • Ydernumre med systemet EG Clinea 25. marts
  • Ydernumre med systemhuset XGM(XMO) 26. marts
  • Ydernumre med systemhuset Ganglion, MultiMed og MyClinic 27. marts

Der er lavet guides til både klinikker og patienterne. De ligger nu tilgængelige her

Du kan også se denne video fra PLO Efteruddannelse, der beskriver, hvordan du kommer godt i gang med videokonsultation.

Se desuden Aftale om videokonsultation og honorering under coronaepidemien 

Der er desuden igangsat en kampagne sammen med Sundheds-og Ældreministeriet om Min Læge-app’en til alle borgere.

Adgangen til videokonsultationer i Min Læge-appen er en sikker løsning, som PLO har været med til at udvikle, og som hænger sammen med Min Læge-appen.

Desuden er det en løsning, der snart bliver integreret i lægesystemerne.

PLO vil derfor opfordre alle til at benytte Min Læge-appen til videokonsultationer frem for andre løsninger.

Spørgsmål og support til den nye videoløsning

Hvis din klinik har brug for support til løsningen, kan I kontakte Trifork på 20 61 84 51 eller vv-support@trifork.com