Vaccination mod pneumokoksygdom

PLO og RLTN har indgået aftale om afregningsvilkårene for pneumokokvaccination i almen praksis, da nye målgrupper er omfattet af tilbuddet. Praktiserende læger afregner ydelser for pneumokokvaccination sammen med og ligesom øvrig afregning. Da honorarerne ikke er forhandlet med PLO, men fastsat af Sundhedsministeriet, er det frivilligt, om man tilbyder vaccination.

Det gratis tilbud om pneumokokvaccination med PPV23 til ældre og personer med en række kroniske sygdomme er den 12. marts 2022 forlænget indtil udgangen af 2022. PLO og RLTN har indgået aftale herom. Vilkår, herunder honorering, er uændrede.

24. august 2022 har PLO og RLTN indgået national rammeaftale om vaccination i almen praksis mod COVID-19, influenza og pneumokokker - læs om det her.  

> Se opdateret aftale fra marts 2022 her.   

Der anvendes tre ydelseskoder. Disse kan benyttes for vaccination efter aftale med RLTN. Det er den 23 valente pneumokokvaccine (PPV23), som skal benyttes. Vaccinen (Pneumovax) kan bestilles hos Statens Serum Institut  se her.

  • Ydelse 8943 ved vaccination af personer plejehjem, plejecentre m.v. og botilbud og botilbudslignende tilbud. Honoraret udgør 329 kr.
  • Ydelse 8944 ved vaccination af ældre og personer med en række kroniske sygdomme. Honoraret udgør 329 kr.
  • Ydelse 8945 ved vaccination af ældre og personer med en række kroniske sygdomme i hjemmet, som honoreres med 501 kr.

Gruppen af ældre og personer med en række kroniske sygdomme omfatter følgende:

A) Personer, der er fyldt 65 år

B) Personer, som har en af følgende kroniske sygdomme:
     a) Personer med manglende eller dysfunktion af milten.
     b) Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft.
     c) Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.
     d) Personer med liquorlækage.
     e) Personer med tidligere invasiv pneumokoksygdom.
     f) Personer med Cochlear implantation.
     g) Personer med stamcelletransplantation.
     h) Personer med organtransplantation.
     i) Personer med Diabetes Mellitus, som modtager medicinsk behandling herfor
     j) Personer med kronisk hjertesygdom, dog fraset isoleret forhøjet blodtryk
    k) Personer med kronisk lungesygdom
    l) Personer med kronisk nyresygdom
    m) Personer med kronisk leversygdom

C) Personer, der ikke er fyldt 18 år, og som har en af følgende kroniske sygdomme:
     a) Personer med cyanotiske hjertesygdomme.
     b) Personer med hjerteinsufficiens.
     c) Personer som har gennemgået palliativ operation for hjertesygdom.
     d) Personer med hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation.
     e) Personer med kronisk lungelidelse (f.eks. cystisk fibrose).
     f) Personer med hypodynamisk respirationsinsufficiens.
     g) Personer med nefrotisk syndrom.
     h) Personer med immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.

D) Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom.

E) Svejsere (personer, hvis erhverv omfatter at svejse).

SSI har lavet denne information til fagpersoner om personer med særlig risiko for invasiv pneumokoksygdom 


Pneumokokvaccination (PPV23) bør ikke længere ydes til andre end målgruppen for det gratis tilbud pga. vaccinemangel, jf. www.sst.dk/da/Pneumokokvaccination

 

Siden opdateret 29. marts 2022