Tilbud til kriseramte læger

Et medlem, der er kriseramt kan visiteres til samtaler hos psykolog eller læge i krisekorpset. Der tilbydes forløb op til otte timer per forløb. Efter en individuel vurdering er der mulighed for forlængelse af forløbet.

Forløbet med lægelig coach er et kognitivt forløb, og tilbuddet har en mere bred og konkret funktion. Herudover et det muligt at få samtaler hos psykolog, som er det andet tilbud i krisekorpset.

Visitation til de to tilbud sker uafhængigt af hinanden. Tilbud om samtaler hos læge eller psykolog gives desuden til medlemmer, som efter en konkret vurdering findes at have særligt behov for visitation.

Læs mere om sygdom og barsel