Tilbud til kriseramte læger

Et medlem, der er kriseramt og har været sygemeldt i mindst en måned, kan visiteres til at få praktisk hjælp til håndtering af en praksismanager, som foretager det praktiske arbejde forbundet med administration, ledelse, håndtering af økonomi og aftaler mv., som medlemmet har akut brug for hjælp til.

Rammen for bistand fra praksismanageren er to timers varighed pr. gang over et forløb på maksimalt fire gange pr. medlem. Der er tale om et meget konkret, indsatspræget forløb.

Medlemmet kan desuden visiteres til et forløb med en coach. Der er tale om et mere kognitivt forløb, som tilbydes samme målgruppe. Tilbuddet har en mere bred og konkret funktion end Administrationsudvalgets tilbud om psykologbistand.

Forløbet med coach er et forløb på op til fem gange af én til to timers varighed pr. gang. Efter en individuel vurdering er der mulighed for forlængelse til yderligere maksimalt tre gange.

Visitation til de to tilbud sker uafhængigt af hinanden. Tilbud om coach og praksismanager gives desuden til medlemmer, som efter en konkret vurdering findes at have særligt behov for visitation.

Læs mere om sygdom og barsel