RKKP-indberetning på KOL og diabetes fra almen praksis

Regionerne driver mere end 60 kliniske kvalitetsdatabaser. Se mere her: www.rkkp.dk. På udvalgte diagnoseområder er almen praksis forpligtet til at indberette data til fx Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom og Dansk Voksen Diabetes Database. Disse mange RKKP-databaser skal bidrage til datastøttet kvalitetsudvikling og kvalitetssikring i sundhedsvæsenet til gavn for borgere og patienter.

Hvilken betydning har projektet/aktiviteten for almen praksis?
Klinikkerne skal mindst en gang om året indberette alle diagnosticerede KOL- og diabetespatienter, som passes i almen praksis.

Se eksempel på indberetningerne her

Hvem er de involverede parter i projektet/aktiviteten?
PLO, DSAM og Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram

Hvorfor er projektet/aktiviteten igangsat?
Indberetningerne er aftalt i OK18 med afsæt i lovpligtigt indberetninger til kliniske kvalitetsdatabaser.