Regionale udvalg og arbejdsgrupper i Region Hovedstaden (PLO)

Regionale udvalg og arbejdsgrupper i Region Hovedstaden

Regionale udvalg og arbejdsgrupper i Region Hovedstaden

Peder Reistad, Jørgen Steen Andersen, Kathri Birkjær Hansen, sekretariat Astrid Hjortø

  • Praksisplanudvalgets Administrative Styregruppe (PAS)

Peder Reistad, Jørgen Steen Andersen, Kathri Birkjær Hansen, sekretariat Markus Hahn og Astrid Hjortø

Peder Reistad, Jørgen Steen Andersen, sekretariat Markus Hahn

Peder Reistad, Jørgen Steen Andersen, Kathri Birkjær Hansen, sekretariat Markus Hahn

Peder Reistad, Jørgen Steen Andersen, Jeppe Kallesøe, Mads Grarup, Niels Dreisler, Anders Dupont, sekretariat Frederik Ravn

Torben Larsen, Mads Grarup, Lucille Rem

  • Styregruppe for KAP-H

Søren Brix Christensen, Lucille Rem og Astrid Hjortø (observatør)

Planområde Nord - Anders Dupont
Planområde Byen - Morten Holm
Planområde Midt - Annette Randløv
Planområde Syd - Niels Dreisler
Planområde Bornholm - Kathri Birkjær Hansen

  • Psykiatriske samordningsudvalg

Psykiatriens fælles samordningsudvalg - Annette Randløv
Planområde Bornholm - Kathri Birkjær Hansen
Øvrige planområder - ingen repræsentation fra PLO-H

Interne PLO-H-udvalg

  • Kommune- og projektudvalget

Niels Dreisler (formand), Peder Reistad, Jørgen Steen Andersen, Anders Dupont, Morten Holm, Annette Randløv, Kathri Birkjær Hansen og Markus Hahn (sekretariat)

  • RIV-styregruppe

Annette Randløv og Jørgen Steen Andersen

  • Repræsentanter i bestyrelsen for Lægeforeningen Hovedstaden

Nina Åslund og Mette Lybke. Suppleant Peder Reistad

  • Lægeforeningens repræsentantskab

Peder Reistad. Suppleanter: Jørgen Steen Andersen, Nina Åslund, Jeppe Kallesøe, Anders Dupont og Annette Randløv.

  • Lægelig revisor

Susan Rosenberg von Scholten (valgt på medlemsmøde den 8. november 2021)