Profylakseaftale inklusive tillæg

PLO og RLTN har indgået en profylakseaftale samt tre tillægsaftaler hertil. Videre en særlig aftale om HPV-vaccination til unge mænd, der er tiltrukket af mænd.

Profylakseaftalen af 2018 - færre ydelseskoder og bedre information

Den ny profylakseaftale indeholder færre ydelseskoder, som generelt betyder, at der kun er én ydelseskode pr. vaccine.

Som en del af forsimplingen med færre ydelseskoder, særligt for vaccinationer, er indsat information om målgrupper og vejledning om antal vaccinationer m.v.

Husk at registrere givne vacciner i DDV, herunder med batchnummer.

Om HPV-vaccination af drenge og unge mænd (tillægsaftaler og særlig aftale)
HPV-vaccination omfatter et permanent tilbud til drenge samt et tidsbegrænset catch-up program som har to målgrupper – drenge som ikke er omfattet af det permanente tilbud og unge mænd, der er tiltrukket af mænd.

HPV-vaccination gives 2-3 gange afhængigt af alder. 2 vaccinationer i alderen 12-14 år, mens der gives 3 vaccinationer fra det fyldte 15. år. Samtlige vaccinationer skal være givet inden det fyldte 18. år eller inden det midlertidige tilbuds udløb. For intervaller mellem de enkelte vaccinationer m.v. se information fra SSI

HPV-vaccination til drenge, permanent tilbud fra 1. september 2019
Tilbuddet om gratis HPV-vaccination gælder drenge, der er fyldt 12 år den 1. juli 2019 eller derefter, og indtil det fyldte 18. år.

Der benyttes ydelseskode 8328 for afregning, dvs. samme kode som for HPV-vaccination af piger.

HPV-vaccination til drenge (catch-up), midlertidigt tilbud fra 1. februar 2020-31. december 2021
Tilbuddet om gratis HPV-vaccination som en del af catch-up programmet gælder drenge, der er fyldt 12 år i perioden 1. januar 2018 til 30. juni 2019, dvs. drenge født i perioden 1. januar 2006 til 30. juni 2007. 

Der benyttes ydelseskode 8328 for afregning, dvs. samme kode som for HPV-vaccination af drenge og piger generelt.

HPV-vaccination til unge mænd (catch-up), midlertidigt tilbud fra 1. februar 2020-31. december 2021
Tilbuddet om gratis HPV-vaccination som en del af catch-up programmet gælder unge mænd, der er tiltrukket af mænd, som er født i perioden 1. januar 1994 til 31. december 2003.

Der benyttes ydelseskode 8337 for afregning. Regningen til regionen påføres ikke patientens personnummer, men følgende numre benyttes i stedet i forhold til klinikkens beliggenhedsregion:

  • Region Nordjylland:       5000000819
  • Region Midtjylland:        5000000827
  • Region Syddanmark:     5000000835
  • Region Hovedstaden:    5000000843
  • Region Sjælland:             5000000851

Aftalen om HPV-vaccination af unge mænd, der er tiltrukket af mænd, er ikke forpligtende for praktiserende læger – i modsætning til profylakseaftalen med tillæg. Dette da andre læger/klinikker m.v. også kan HPV-vaccinere unge mænd, der er tiltrukket af mænd.  

Om kighostevaccination til gravide i 3. trimester (midlertidigt tilbud fra 1. november 2019-30. april 2020)
Gravide i 3. trimester tilbydes i forbindelse med 3. lægeundersøgelse (ca. 32. graviditetsuge) kighostevaccination. Gravide, som allerede har været til 3. lægeundersøgelse den 1. november, hvor tilbuddet træder i kraft, har mulighed for at modtage kighostevaccination ved en selvstændig konsultation. Gravide, som er i tredje trimester (fra 28. graviditetsuge), skal afvente 3. lægeundersøgelse, hvor der tilbydes kighostevaccination. Der vaccineres med Di-Te-Ki-booster, som er godkendt til voksne. Der gives én vaccination.

Der benyttes følgende ydelseskoder ved afregning:
Vaccination i forbindelse med 3. lægeundersøgelse (ca. 32. graviditetsuge): ydelseskode 8130 (3. lægeundersøgelse) + ydelseskode 8803 (vaccination mod kighoste).
Ved vaccination, som ikke sker i forbindelse med 3. lægeundersøgelse eller konsultation (0101): ydelseskode 8803 (vaccination mod kighoste) + 8901 (tillæg til vaccinationshonorar). 

Om MFR-vaccination mod mæslinger til ikke-immune voksne
Den 1. april 2018 blev indført gratis MFR-vaccination til voksne, som ikke er immune overfor mæslinger.

Ved henvendelse fra patienter, som ønsker MFR-vaccination mod mæslinger tjekkes patientens vaccinationsstatus via Det Danske Vaccinationsregister (DDV), som er en del af det Fælles MedicinKort (FMK). Har patienten ikke modtaget vaccination mod mæslinger tidligere, ydes gratis MFR-vaccination. Immunitet mod mæslinger skal ikke afdækkes ved testning. Der gøres opmærksom på, at det gratis tilbud om MFR-vaccination til ikke-immune voksne kun omfatter manglende immunitet mod mæslinger.

Det er Sundhedsstyrelsens opfattelse, at patienter, der er født før 1974 og som er opvokset i Danmark, har haft mæslinger. En patient født før 1974, kan dog godt blive gratis vaccineret, hvis lægen vurderer, at vaccination er relevant. Heri kan bl.a. indgå opvækst og udpræget bekymring hos patienten.

For MFR-vaccination mod mæslinger til ikke-immune voksne benyttes følgende ydelseskoder ved afregning: ydelseskode 8802 (MFR-vaccination mod mæslinger) + ydelseskode 8901(tillæg til vaccinationshonorar). Såfremt MFR-vaccination sker i forbindelse med en konsultation afregnes med: ydelseskode 0101 (konsultation) + 8802 (MFR-vaccination mod mæslinger).