PLO's politikpapirer- og udspil

PLO arbejder løbende med politikudvikling vedrørende almen praksis. 

Udspil:

Akutområdet:

Det nære sundhedsvæsen:

Efteruddannelse:

Lægedækning:

Data:

Etik:

Andet:

 

 


PLO's bestyrelse og repræsentantskab arbejder løbende med politikudvikling vedrørende almen praksis. Arbejde beskrives overordnet i de halvårlige beretninger til repræsentantskabet.