Partnerlæger

En partnerlæge er en interessent, der ejer mindre end en forholdsmæssig andel af den samlede praksis.