Organisationen

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) er en landsdækkende organisation, hvis formål er at varetage de praktiserende lægers faglige og økonomiske interesser. PLO indgår overenskomster og aftaler på vegne af de praktiserende læger.


 
Organisationsdiagrammet viser PLO's opbygning:

Repræsentantskabet er organisationens højeste myndighed. Bestyrelsen varetager organisationens aktiviteter og interesser mellem repræsentantskabsmøderne og holder repræsentanterne løbende orienteret om alle væsentlige spørgsmål. 

De valgte repræsentanter i PLO udgør det regionale PLO i den region, hvor de er valgt - også kaldet PLO-R, der er PLO's eget politiske netværk og bestyrelsens "forlængede" arme ud i landet. Hvert PLO-R vælger en formand, som meget ofte tegner PLO's synspunkter lokalt.

PLO agerer i dette politiske system:

PLO agerer i dette politiske system

PLO er en del af Lægeforeningen. Lægeforeningen består desuden af Foreningen af Yngre Læger (YL) og af Foreningen af Speciallæger (FAS).

Ordinære medlemmer i PLO, er læger, der udøver almen praksis som deres hovederhverv, og som er medlem af Lægeforeningen.

Hvem kan blive medlem af PLO

RepraesentantskabPLO-faeroernePLO-SyddanmarkPLO-MidtjyllandPLO-NordjyllandUdvalgPLO-HovedstadenPLO-SjaellandPLO KommunaltBestyrelse