Opløsning af praksis

En gang imellem kan det blive nødvendigt at opsplitte praksis. Her er nogle ting, du skal være opmærksom på. 

Ligesom hver ny praksis i forbindelse med opløsningen skal udfylde et  tilmeldings/ændringsskema til yderregistret   , som skal indsendes til PLO med henblik på videresendelse til regionen. Hvis en praksis skal flytte adresse, skal der inden søges regionen om tilladelse.