Opløsning af praksis

En gang imellem kan det blive nødvendigt at opsplitte praksis. Her er nogle ting, du skal være opmærksom på. 

Hvis en læge i forbindelse med opløsning af kompagniskabet skal flytte praksisadresse, kræver dette en tilladelse fra regionen. Det er derfor vigtigt at søge om flyttetilladelsen i god tid inden opløsningsdatoen.

Hver ny praksis skal i forbindelse med opløsningen udfylde en tilmeldingsblanket til yderregistret

, som skal indsendes til PLO med henblik på videresendelse til regionen.